Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Млекопитательница»

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице, похва́льная пе́ния прино́сим Ти раби́ Твои́ о явле́нии чудотво́рныя ико́ны Твоея́. Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, соблюди́ и спаси́ от вся́ких бед рабы́ Твоя́, с ве́рою и любо́вию вопию́щия Ти: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л с небесе́ прии́де к Тебе́, Богоро́дице, благовести́ти непостижи́мое рожде́ние от Тебе́ Бо́га Сло́ва, и рече́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. Те́мже и мы, смире́ннии, дерза́ем вопи́ти к Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, А́нгелов ра́досте;

ра́дуйся, челове́ков спасе́ние.

Ра́дуйся, па́дшаго ми́ра обновле́ние;

ра́дуйся, средосте́ния вражды́ разруше́ние.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́л исполне́ние;

ра́дуйся, зако́на дре́вняго премене́ние.

Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря во чре́ве Твое́м упа́сшая;

ра́дуйся, Творца́ небесе́ и земли́ пло́тию ро́ждшая.

Ра́дуйся, Пита́теля вселе́нныя млекопита́вшая;

ра́дуйся, млеко́м богопозна́ния ве́рных Пита́тельнице.

Ра́дуйся, пови́вшая Повива́ющаго не́бо о́блаки;

ра́дуйся, дла́ньма нося́щая на Херуви́мех Носи́маго.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 2

Ви́дя Ио́сиф целому́дренный Чи́стую Де́ву непра́здну су́щу, восхоте́ тай пусти́ти Ю́: уве́дев же во чре́ве иму́щу от Ду́ха Свя́та, удиви́ся непостижи́мей та́йне воплоще́ния, и до конца́ ве́рен храни́тель чистоты́ Ея́ пребы́сть; мы же, гре́шнии, сла́вяще е́же о нас Госпо́дне смотре́ние, во умиле́нии серде́ц на́ших благогове́йно покланя́емся Ти, Де́во Чи́стая, вопию́ще Ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум челове́ческий недоразумева́ет пости́гнути ве́лие та́инство воплоще́ния от Тебе́, Пречи́стая, Христа́ Бо́га на́шего, и А́нгели небе́снии недоуме́нно дивя́тся, ка́ко нас ра́ди, челове́к, Влады́ки Христа́ с небесе́ на зе́млю низхожде́ние и от Де́вы воплоще́ние бысть, мы же, земноро́днии, Тебе́ благодаре́ние принося́ще, ра́достно глаго́лем:

Ра́дуйся, пра́ведных Иоаки́ма и А́нны свято́е прозябе́ние;

ра́дуйся, непло́дныя утро́бы плод благослове́нный.

Ра́дуйся, в зача́тии Твое́м чуде́снем просла́вленная;

ра́дуйся, в рожде́нии Твое́м благода́тию Бо́жиею осене́нная.

Ра́дуйся, благове́щение Арха́нгелово во смире́нии ра́достно прие́мшая;

ра́дуйся, де́вство и деторожде́ние пречу́дно в Себе́ сочета́вшая.

Ра́дуйся, Спаси́теля ми́ра нетле́нно ро́ждшая;

ра́дуйся, Де́во Пренепоро́чная и Богоро́дице Пречи́стая.

Ра́дуйся, Бо́га я́ко Отроча́ мла́до па́стырем яви́вшая;

ра́дуйся, Влады́ку, я́ко Пе́рвенца, пра́ведному Симео́ну прине́сшая.

Ра́дуйся, Киво́те Божества́ освяще́нный;

ра́дуйся, Вмести́лище Боже́ственных открове́ний.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осени́ Тя, Мари́е Богоневе́стная, и Дух Святы́й на́йде на Тя по благове́стию Арха́нгелову. Те́мже благода́тию Свята́го Ду́ха осеня́ема, зачала́ еси́ во утро́бе Твое́й и явила́ся еси́ одушевле́нный Киво́т Сло́ва воплоще́ннаго, Ему́же прера́достно вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи любо́вь к челове́ком, искупле́нным Кро́вию Сы́на Твоего́, Преблага́я Влады́чице, прия́ла еси́ от Бо́га благода́ть покрыва́ти род христиа́нский, ему́же в утеше́ние ико́ну Твою́ сию́ святу́ю, чуде́с благода́тию просла́вленную, ми́лостивно дарова́ла еси́. Те́мже благода́рственно вопие́м Ти:

Ра́дуйся, пресве́тлая звездо́, явля́ющая ми́рови Со́лнце пра́вды;

ра́дуйся, пресла́вная пала́то, в ню́же всели́ся Христо́с.

Ра́дуйся, от всех родо́в ублажа́емая;

ра́дуйся, ве́лие дерзнове́ние к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу стяжа́вшая.

Ра́дуйся, вы́ну хода́тайствующая пред Ним за род христиа́нский;

ра́дуйся, при́сно умоля́ющая Его́ за лю́ди согреши́вшия.

Ра́дуйся, ско́рая на́ша Помо́щнице;

ра́дуйся, ми́лостивая на́ша Засту́пнице.

Ра́дуйся, гре́шников ка́ющихся Спору́чнице;

ра́дуйся, су́щих в ско́рбех и напа́стех Изба́вительнице.

Ра́дуйся, тве́рдое на́ше огражде́ние от находя́щих на ны озлобле́ний;

ра́дуйся, непосты́дная на́ша наде́ждо.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 4

Бу́рное мо́ре преплы́в, Са́вва святы́й, Се́рбския Це́ркве первосвяти́тель, за́поведь испо́лнь вели́каго Са́ввы Освяще́ннаго, прия́ благогове́йно чудотво́рную ико́ну Твою́, Млекопита́тельнице, от рук преподо́бных оте́ц Ла́вры его́ и ра́достно возопи́ к носи́мому на рука́х Твои́х Сы́ну Бо́жию: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шавше и́ноцы Святы́я Горы́ Афо́нския, я́ко честна́я ико́на Твоя́, Богоро́дице, от Иерусали́ма к ним гряде́т, с ра́достию изыдо́ша в сре́тение ея, и узре́вше ю́, рука́ма святи́теля Са́ввы носи́мую, благогове́йно поклони́шася и с весе́лием си́це Тебе́ вопия́ху:

Ра́дуйся, явля́ющая нам ди́вное заступле́ние;

ра́дуйся, сладча́йшее душ на́ших утеше́ние.

Ра́дуйся, Го́ру Афо́нскую благода́тным покро́вом осени́вшая;

ра́дуйся, ико́ны Твоя́ чудотво́рныя в ней умно́жившая.

Ра́дуйся, от Иерусали́ма прише́ствием Твои́м но́вое зна́мение ми́лости Твоея́ нам яви́вшая;

ра́дуйся, ико́ною Твое́ю насе́льников Святы́я Горы́ благода́тно озари́вшая.

Ра́дуйся, стра́нствия на́шего ти́хое прибе́жище;

ра́дуйся, спасе́ния на́шего немо́лчная Хода́таице.

Ра́дуйся, и́ноков прему́драя Учи́тельнице;

ра́дуйся, Свята́го Афо́на Богодарова́нная Влады́чице.

Ра́дуйся, затво́рников сла́дкая Собесе́днице;

ра́дуйся, отше́льников наде́жная Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 5

Боготе́чною звездо́ю води́мии волсви́ достиго́ша хра́мины, в не́йже узре́ша Отроча́ с Мари́ею, Ма́терию Его́, и па́дше поклони́шася Ему́. Сего́ ра́ди и мы, гре́шнии, предстоя́ще честне́й ико́не Твое́й, Богома́ти, я́ко Само́й Ти су́щей с нами и держа́щей на объя́тиих Твои́х Богомладе́нца, со умиле́нием поклоня́емся Ему́, непреста́нно вопию́ще: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дяще, Влады́чице, святу́ю ико́ну Твою́ с Богомладе́нцем Иису́сом, Его́же, я́ко блаже́нная Ма́ти, от сосцу́ Твое́ю пита́еши, велича́ем ди́вное смотре́ние Его́ о нас, гре́шных, и умиле́нно вопие́м Ти такова́я:

Ра́дуйся, Пода́тельнице духо́вныя ра́дости;

ра́дуйся, А́гнице, ро́ждшая А́гнца Бо́жия, взе́млющаго грехи́ ми́ра.

Ра́дуйся, ле́ствице Иа́ковля, земна́я с небе́сными соедини́вшая;

ра́дуйся, в след Тебе́ де́вы Царю́ приводя́щая.

Ра́дуйся, ско́рбных ма́терей утеше́ние;

ра́дуйся, чад их благода́тное охране́ние.

Ра́дуйся, вдов непреме́нная Засту́пнице;

ра́дуйся, си́рых ско́рая Уте́шительнице.

Ра́дуйся, а́лчущих ще́драя Пита́тельнице;

ра́дуйся, боля́щих неча́емая Цели́тельнице.

Ра́дуйся, заблу́ждших Путеводи́тельнице;

ра́дуйся, ю́ных целому́дрию Наста́внице.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 6

Пропове́дуем ми́лости, явле́нныя Тобо́ю Святе́й Горе́ Афо́нстей, Богома́ти, и о Покро́ве Твое́м всечестне́м при́сно ра́дуемся, ви́дим бо, я́ко и ны́не от ико́ны Твоея́ исцеле́ний мно́жество быва́ет всем ве́рою прося́щим и умиле́нно вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ла еси́ луча́ми преди́вных чуде́с Твои́х, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Твоея́ святы́я, на не́йже де́вственную ле́поту Твою́ созерца́юще, и рука́ма Твои́ма держи́маго кра́снейшаго па́че сыно́в челове́ческих Богомладе́нца ви́дяще, к славосло́вию Твоему́ подвиза́емся и та́ко глаго́лем:

Ра́дуйся, цве́те де́вства неувяда́емый;

ра́дуйся, ма́терей сла́во и похвало́.

Ра́дуйся, Мирополо́жнице благоуха́ния Христо́ва;

ра́дуйся, алава́стре, на всяк неду́г врачева́ния подаю́щий.

Ра́дуйся, Предста́тельнице у Престо́ла Пресвяты́я и Единосу́щныя Тро́ицы;

ра́дуйся, ста́мно злата́я святы́х святе́йшаго Сло́ва.

Ра́дуйся, преукраше́нный черто́г Царя́ ца́рствующих;

ра́дуйся, Горо́ Свята́я, низхожде́нием Бо́жиим просла́вленная.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы сия́ющая ле́пота;

ра́дуйся, всего́ ми́ра удобре́ние.

Ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, па́че со́лнца светле́йшая;

ра́дуйся, Влады́чице, от всех чино́в А́нгельских покланя́емая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 7

Хотя́щим нам, Богороди́тельнице, благогове́йно лобыза́ти чудотво́рный Твой о́браз, не возбрани́, Всеблага́я, грехо́в ра́ди на́ших, но, а́ще и недосто́йных, с любо́вию приими́ и вся проше́ния блага́я на́ша испо́лни; ве́мы бо, Цари́це, я́ко милосе́рдие Твое́ неисче́тно. Сего́ ра́ди с упова́нием неотсту́пным к Тебе́ прибега́ем и, сла́вяще чудеса́ Твоя́, пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую ми́лость яви́ла еси́, Богоро́дице, егда́ неисчерпа́емый исто́чник исцеле́ний и благода́тную по́мощь всем с ве́рою притека́ющим ко святе́й ико́не Твое́й дарова́ла еси́. Сего́ ра́ди, благодаря́ще Тя и пречу́дному о́бразу Твоему́ со умиле́нием припа́дающе, хвале́бно зове́м Ти:

Ра́дуйся, от го́рних высо́т всех нас Ма́тернею любо́вию Твое́ю назира́ющая;

ра́дуйся, юдо́ль земну́ю многоско́рбную милосе́рдием Твои́м посеща́ющая.

Ра́дуйся, усе́рдная спасе́ния на́шего Споспе́шнице;

ра́дуйся, ди́вный сосу́д благода́тнаго врачева́ния.

Ра́дуйся, прославля́ющих Тя прославля́ющая;

ра́дуйся, и непочита́ющих ико́ны Твоея́ на покая́ние призыва́ющая.

Ра́дуйся, во дни бра́ни правосла́вным во́ином кре́пость подаю́щая;

ра́дуйся, во дни ми́ра сердца́ ве́рных веселя́щая.

Ра́дуйся, наги́х и безкро́вных при́сно покрыва́ющая;

ра́дуйся, сиро́т и вдови́ц никогда́же оставля́ющая.

Ра́дуйся, хожде́ние хромы́м подаю́щая;

ра́дуйся, о́чи слепы́м отверза́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 8

Стра́нствие на́ше земно́е многоско́рбное и многомяте́жное услажда́еши, Влады́чице, ико́ною Твое́ю свято́ю, к не́йже притека́юще с ве́рою и любо́вию, упова́ем, я́ко и́мамы Тя на небеси́ Ма́терь и Покрови́тельницу Всеблагу́ю, при́сно споспе́шествующую нам в жи́зни сей и по сме́рти нас не оставля́ющую. О сем ра́дующеся и из глубины́ се́рдца благодаря́ще Тя, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Вси ро́ди христиа́нстии при́сно блажа́т Тя, Богоро́дицу су́щую, и на лик Твой Пречи́стый благогове́йно взира́юще, с ве́рою покланя́ются Тебе́, я́ко Честне́йшей Херуви́м и Сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м. Те́мже и мы, гре́шнии, с любо́вию вопие́м Ти:

Ра́дуйся, Цари́це, я́ко пресла́вная глаго́лашася о Тебе́;

ра́дуйся, Влады́чице, я́ко небе́сная и земна́я пе́ти Тебе́ не умолка́ют.

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, весь мир сия́нием Твои́м озаря́ющая;

ра́дуйся, благоуха́нный кри́не де́вства и чистоты́.

Ра́дуйся, любве́ и ми́лости исто́чниче живоно́сный;

ра́дуйся, моли́твеннице благоприя́тная за ны гре́шныя ко Христу́ Бо́гу.

Ра́дуйся, гре́шных ко Творцу́ приводя́щая;

ра́дуйся, пра́ведный гнев Его́ на ми́лость прелага́ющая.

Ра́дуйся, Ни́во неора́нная, Клас спаси́тельный ми́ру израсти́вшая;

ра́дуйся, Трапе́зо пресвята́я, живоно́сный Хлеб нам дарова́вшая.

Ра́дуйся, ле́ствице, от тьмы грехо́вныя ко спасе́нию возводя́щая;

ра́дуйся, звездо́ пресве́тлая, путь к небесе́м показу́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 9

Вся́кая похвала́ не довле́ет сла́ве Твое́й, Богоро́дице Де́во: Ты бо Сы́на от Ду́ха Свята́го зачала́ еси́ и невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́ла еси́; Тобо́ю спасе́ние ми́ра возвеща́ется, па́дший же род челове́чь Пречестны́м Рождество́м Твои́м от ве́чныя сме́рти свобожда́ется. Сего́ ра́ди из глубины́ души́ возсыла́ем Ти благода́рственная хвале́ния и, я́ко изба́вленнии от злых, пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́нныя не мо́гут пости́гнути ве́лию та́йну Твоего́ присноде́вства, Богоро́дице, ка́ко в рождестве́ и по рождестве́ Де́ва пребыла́ еси́. Мы же, ве́рою правосла́вно велича́юще Тя я́ко Присноде́ву и Ма́терь Предве́чнаго Живота́, прино́сим Ти из глубины́ серде́ц испове́дание на́ше и любо́вию вопие́м Ти:

Ра́дуйся, и́ноков и и́нокинь правосла́вных благо́е наставле́ние;

ра́дуйся, ревну́ющих о чистоте́ и целому́дрии тве́рдое огражде́ние.

Ра́дуйся, де́вственных чино́в свята́я Предводи́тельнице;

ра́дуйся, и бра́ка честна́го защи́то и покро́ве.

Ра́дуйся, в ложесна́х Твои́х Бо́га нете́сно вмести́вшая;

ра́дуйся, Еди́на непоро́чная в жена́х.

Ра́дуйся, нетле́нная и неискусобра́чная А́гнца и Па́стыря Ма́ти;

ра́дуйся, Ма́терним Твои́м к Нему́ дерзнове́нием спасе́ние ми́ру устроя́ющая.

Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дуется а́нгельский собо́р;

ра́дуйся, я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́ческий род.

Ра́дуйся, все́ми доброде́тельми преукраше́нная;

ра́дуйся, от всех христиа́нских родо́в почита́емая и ублажа́емая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ мир, Предве́чное Сло́во избра́ Тя, Пречи́стая, и из честны́х крове́й Твои́х истка́ Себе́ плоть, яви́ся на земли́ и спасе́ние ми́ру соде́ла. Те́мже песносло́вим Тя я́ко Всепе́тую Ма́терь Изба́вителя, благода́рственно вопию́ще Ему́: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте́ну необори́му и покро́в неруши́м име́ют Тя, Богоро́дице Де́во, во оби́телех и́ноческих подвиза́ющиися и Помо́щницу Держа́вну вси, на Тя по Бо́зе все упова́ние свое́ возлага́ющии, Тебе́ бо даде́ся от Го́спода благода́ть моли́твеннаго заступле́ния, и Ты еси́ ве́рных в де́встве и чистоте́ утвержде́ние. Те́мже и мы, гре́шнии, благооти́шие душе́вное в Тебе́ обрета́юще, усе́рдно взыва́ем:

Ра́дуйся, до́бре подвиза́ющимся Хода́таице блаже́ннаго упокое́ния;

радуйся, и́ноком, на плоть во́инствующим, Пода́тельнице ве́чнаго ра́дования.

Ра́дуйся, безмо́лвствующих благода́тное осене́ние;

ра́дуйся, ста́рцев благогове́йных отра́до и утеше́ние.

Ра́дуйся, ста́риц боголюби́вых кре́посте и утвержде́ние;

ра́дуйся, ю́ношей и дев в де́вственном житии́ заступле́ние.

Радуйся, ма́терей ражда́ющих и млеко́м пита́ющих от бед огражда́ющая;

ра́дуйся, всяк во́зраст ве́рных Ма́терняго благопопече́ния Твоего́ сподобля́ющая.

Ра́дуйся, благочести́вых домо́в покро́ве и благослове́ние;

ра́дуйся, оби́димых и гони́мых гото́вое заступле́ние.

Ра́дуйся, оби́дящих гро́зное обличе́ние;

ра́дуйся, вражду́ющих любвеоби́льное примире́ние.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 11

Пе́ние хвале́бное прино́сим Ти, Христе́ Царю́, в верте́пе ро́ждшемуся и во я́слех возле́гшему спасе́ния на́шего ра́ди. Те́мже в пе́снех велича́ем и Пречи́стую Ма́терь Твою́, Присноде́ву Мари́ю, пред честно́ю ико́ною Ея́ возвеща́юще ми́лости и чудеса́, и́миже обогати́ся вся вселе́нная. Ты же, Всеблага́я, Сама́ научи́ нас вы́ну взыва́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х, Богоро́дице Де́во, мрак грехо́вный отгоня́еши, всех нас на стезю́ спасе́ния наставля́ющи. Те́мже мо́лим Тя, Всеблага́я, приведи́ нас к ти́хому приста́нищу Твоему́, да со умиле́нием прино́сим Ти хвале́бная пе́ния сицева́я:

Ра́дуйся, Пренепоро́чная Влады́чице, Со́лнце Пра́вды ве́рным возсия́вшая;

ра́дуйся, пла́чущим и скорбя́щим небе́сное утеше́ние низпосыла́ющая.

Ра́дуйся, ни́щих и убо́гих бога́тство неоскудева́емое;

ра́дуйся, подви́жников благоче́стия во бра́ни духо́вней укрепле́ние тве́рдое.

Ра́дуйся, предста́тельство к Бо́гу на́ше кре́пкое;

ра́дуйся, в час кончи́ны огражде́ние на́ше необори́мое.

Ра́дуйся, в ра́йских селе́ниих хода́тайством Твои́м нас водворя́ющая;

ра́дуйся, благоче́стно живу́щим Ма́тернее милосе́рдие явля́ющая.

Ра́дуйся, от восто́ка до за́пада непреста́нно сла́вимая;

ра́дуйся, от А́нгел и челове́к в пе́снех ра́достно превозноси́мая.

Ра́дуйся, рук на́ших дела́ исправля́ющая;

ра́дуйся, ско́рби лю́тыя в ра́дость претворя́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 12

Благода́ть и ми́лость испроси́, Преблагослове́нная Ма́ти, от Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и, воздева́ющи к Нему́ Богоприе́мнеи ру́це Твои́, умоли́ Его́ вся ны спасти́ и изба́вити от ги́бели ве́чныя: мно́го бо мо́жет моли́тва Твоя́ Ма́терняя ко благосе́рдию Влады́ки; те́мже ра́дующеся, пое́м Ро́ждшемуся из Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще пресла́вная чудеса́ Твоя́, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Твоея́ святы́я при́сно явля́емая, велича́ем Тя, возвели́чившую род наш. Ты же, Всеблага́я, освяти́ и спаси́ вопию́щия Ти сицева́я:

Ра́дуйся, Ма́ти, безму́жно Предве́чнаго Сы́на ро́ждшая пло́тию;

ра́дуйся, я́ко Тобо́ю печа́ли на́ша утоля́ются.

Ра́дуйся, живоно́сный ми́лостей исто́чник всем к Тебе́ прибега́ющим;

ра́дуйся, лучеза́рный свети́льниче омраче́нных душ на́ших.

Ра́дуйся, проро́ческая све́тлая похвало́;

ра́дуйся, апо́стольская нетле́нная сла́во.

Ра́дуйся, му́чеников утеше́ние;

ра́дуйся, святи́телей укрепле́ние.

Ра́дуйся, неотсту́пная Храни́тельнице и́ноческих оби́телей;

ра́дуйся, пра́ведных непреста́нное ра́дование.

Ра́дуйся, ми́ра Влады́чице;

ра́дуйся, я́ко Тобо́ю спасе́ние содева́ется.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 13

О, Всепе́тая Ма́ти, Млекопита́тельнице Спа́са на́шего! Услы́ши серде́чная воздыха́ния на́ша, бу́ди те́плая Засту́пница и Моли́твенница за нас пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом, о е́же изба́витися нам от грех на́ших, да не пребу́дем вне черто́га Его́, но сподо́бимся со все́ми святы́ми пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л с небесе́ прии́де к Тебе́, Богоро́дице, благовести́ти непостижи́мое рожде́ние от Тебе́ Бо́га Сло́ва, и рече́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. Те́мже и мы, смире́ннии, дерза́ем вопи́ти к Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, А́нгелов ра́досте;

ра́дуйся, челове́ков спасе́ние.

Ра́дуйся, па́дшаго ми́ра обновле́ние;

ра́дуйся, средосте́ния вражды́ разруше́ние.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́л исполне́ние;

ра́дуйся, зако́на дре́вняго премене́ние.

Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря во чре́ве Твое́м упа́сшая;

ра́дуйся, Творца́ небесе́ и земли́ пло́тию ро́ждшая.

Ра́дуйся, Пита́теля вселе́нныя млекопита́вшая;

ра́дуйся, млеко́м богопозна́ния ве́рных Пита́тельнице.

Ра́дуйся, пови́вшая Повива́ющаго не́бо о́блаки;

ра́дуйся, дла́ньма нося́щая на Херуви́мех Носи́маго.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице, похва́льная пе́ния прино́сим Ти раби́ Твои́ о явле́нии чудотво́рныя ико́ны Твоея́. Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, соблюди́ и спаси́ от вся́ких бед рабы́ Твоя́, с ве́рою и любо́вию вопию́щия Ти: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Пречи́стая и Ми́лостивая Млекопита́тельнице! С любо́вию и благогове́нием припа́дающе ко свято́му и чудотво́рному о́бразу Твоему́, на не́мже ви́дяще всех Творца́ и Го́спода, я́ко Младе́нца, пречи́стым млеко́м Твои́м пита́ема, благохвале́ния и поклоне́ние прино́сим Ти гре́шнии и недосто́йнии раби́ Твои́ и сле́зно мо́лим Тя: не оста́ви нас без Твоея́ по́мощи и заступле́ния! Се бо грехми́ и страстьми́ разсла́бленни есмы́ и гла́дом духо́вным погиба́юще, а́лчем и жа́ждем пи́щи небе́сныя. Оскуде́ бо в нас ве́ра, упова́ние благо́е, любо́вь и благоче́стие. Несмы́сленни и младоу́мни есмы́, зане́ при́сно умо́м и дея́нми младе́нствуем, и во́ли Бо́жией не твори́м, ниже́ разуме́ем, что есть благо́е или́ зло́е. Ты же, о Цари́це Небе́сная, Пита́тельница жи́зни на́шея, покро́вом ми́лости Твоея́ покрыва́ющая все́ленную всю, напита́й нас от исто́чника бла́гости Твоея́ млеко́м богопозна́ния, да возраста́ем в стра́се Бо́жии и смиренному́дрии. Ты еси́ ми́ро, излия́нное лю́бящим Тя рабо́м Твои́м, росо́ю моли́тв Твои́х Богома́терних ороси́ нас, да принесе́м Бо́гу плоды́ покая́ния и житие́ нескве́рное. Укрепи́ нас малоду́шных, омраче́нных грехми́ просвети́, воста́ние страсте́й на́ших утоли́, ко спасе́нию ве́чному окорми́, не́мощи естества́ на́шего исцели́ и не оста́ви до конца́ поги́бнути рабы́ Твоя́, Ты бо еси́ еди́на Засту́пница на́ша и Упова́ние, и вси наде́ющиися на Тя не постыдя́тся, я́ко да Твои́ми те́плыми моли́твами в день Стра́шнаго Суда́ Христо́ва изба́вимся бу́дущаго осужде́ния и несконча́емыя му́ки, сподо́бимся же избра́нных ра́дости и весе́лия ве́чнаго, во е́же со все́ми святы́ми воспева́ти Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и благодаре́ние, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.