Отче наш

О́тче наш, су́щий на небеса́х!

Да святи́тся и́мя Твое́;
Да прии́дет Ца́рствие Твое́;
Да бу́дет во́ля Твоя́ и на земле́, как на не́бе;
Хлеб наш насу́щный дай нам на сей день;
И прости́ нам до́лги на́ши, как и мы проща́ем должника́м на́шим;
И не введи́ нас в искуше́ние, но изба́вь нас от лука́вого.

И́бо Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва вове́ки.

Ами́нь.