Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Утоли моя печали»

Кондак 1

Взбра́нное нам и ди́вное избавле́ние дарова́ся, Твой о́браз честны́й, Преблагослове́нная Де́во Влады́чице Богоро́дице, я́ко изба́вльшеся от злых явле́нием его́ и к нему́ взира́юще, воспису́ем Ти благода́рственная раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Икос 1

А́нгел мно́жество и вся Небе́сная Во́инства сла́вят Тебе́, Цари́цу всех Богоро́дицу, Ты же испо́лнила еси́ ра́дости ду́ши на́ша ми́лостивым явле́нием нам о́браза Твоего́ свята́го, Богоизбра́нная Де́во Влады́чице, к нему́же кла́няющеся, Тебе́ умиле́нная моле́ния возсыла́ем, милосе́рдому Твоему́ к нам заступлению со стра́хом зову́ще такова́я:

Ра́дуйся, Отца́ Безнача́льнаго благослове́ние; ра́дуйся, Сы́на Преве́чнаго жили́ще.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го пребыва́ние; ра́дуйся, я́ко Тебе́ сла́вят многоочи́тии херуви́ми.

Ра́дуйся, я́ко Тебе́ похва́льная прино́сят шестокрила́тии серафи́ми; ра́дуйся, я́ко Тебе́ вся небе́сная во́инства велича́ют.

Ра́дуйся, я́ко Тебе́ вся коле́на земна́я Ма́терь Бо́жию испове́дуют; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся вселе́нная весе́лия исполня́ется.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся боле́зни на́ша исцеля́ются; ра́дуйся, Твои́ми бо моли́твами печа́ли на́ша утоля́ются.

Ра́дуйся, Твои́ми бо хода́тайствы вся проше́ния на́ша исполня́ются; ра́дуйся, я́ко Тебе́ и Сы́ну Твоему́ в Твое́й честне́й иконе благода́рно поклоня́емся.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 2

Ви́дят Тя, Богоизбра́нная Отрокови́це, вся небе́сныя си́лы предстоя́щу всегда́ Престо́лу Сла́вы Небе́снаго Царя́ и за христиа́ны к Сы́ну и Бо́гу моля́щуюся, Небе́сная Цари́це; мы же гре́шнии на земли́, зря́ще Твою́ святу́ю ико́ну и к ней припа́дающе, Тебе́ ра́достно поклоня́емся, зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум пода́ждь нам, Всеусе́рдная Предста́тельнице на́ша, Небе́сная Цари́це, из уст бо нас скве́рных, ка́ко мо́щно пе́ти Твоему́ и́мени? Я́ко благи́х еси́ нам Хода́таица, сильна́ еси́ вспомоществова́ти во вся́кой на́ми тре́буемой по́мощи, да Тебе́ со умиле́нием зове́м си́це:

Ра́дуйся, моли́твы о нас к Сы́ну и Бо́гу во утеше́ние принося́щая; ра́дуйся, Твои́ми моли́твами о́чи на́ша от ве́чнаго рыда́ния избавля́ющая.

Ра́дуйся, Твои́ми Ма́терними моли́твами Сы́на и Бо́га на ми́лость к нам приклоня́ющая; ра́дуйся, Твои́ми моли́твами пра́ведный на нас гнев Бо́жий утоля́ющая.

Ра́дуйся, Твои́ми хода́тайствы грехи́ на́ша проща́ющая; ра́дуйся, Твое́ю по́мощию стра́сти на́ша истребля́ющая.

Ра́дуйся, Твои́м предста́тельством вре́менная на́ша ско́рби разруша́ющая; ра́дуйся, Ты во вся́ких беда́х и ну́ждах нам помога́ющая.

Ра́дуйся, Тя сла́вящих всегда́ прославля́ющая; ра́дуйся, Твое́ю ра́достию печа́ли на́ша утоля́ющая.

Ра́дуйся, непреста́нное нам весе́лие подава́ющая; ра́дуйся, нам ра́йския две́ри отверза́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осени́ Тя к ско́рому и те́плому заступлению ве́рно притека́ющих к Тебе́ и честно́му Твоему́ о́бразу поклоня́ющихся, еди́ней бо то́кмо Тебе́, нетле́нней и Пречи́стей Богома́тери, дадеся дар вся́кое благо́е на́ше проше́ние исполня́ти, и еди́на Ты мо́жеши нам помощи́, ели́ко хо́щеши. Тем всяк во́зраст славосло́вит Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, зовы́й: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи бога́тство милосе́рдия неоску́дное, всем конце́м земны́м простира́еши руку́ по́мощи и подае́ши боля́щим исцеле́ние, стра́ждущим осла́бу, слепы́м прозре́ние и всем вся по потре́бе исполня́еши. Мы же Тебе́ благода́рно си́це пое́м:

Ра́дуйся, еди́на Ма́ти, милосе́рдие нам явля́ющая; ра́дуйся, ми́лости сокро́вище многоце́нное нам открыва́ющая.

Ра́дуйся, безчи́сленныя щедро́ты всем подава́ющая; ра́дуйся, сло́во прему́дрости прося́щим да́рующая.

Ра́дуйся, преспе́яние ра́зума ю́ным подава́ющая; ра́дуйся, ра́ны на́ша грехо́вныя истребля́ющая.

Ра́дуйся, пра́ведных в ра́йских селе́ниих насажда́ющая; ра́дуйся, отча́янным бу́дущих благ Наде́ждо и Укрепле́ние.

Ра́дуйся, всех па́дших ско́ро к благода́ти возставля́ющая; ра́дуйся, всем вся́кую тре́буемую от Тебе́ по́мощь подава́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 4

Бу́рею мно́гих бед одержи́мым нам всегда́ помога́еши, Небе́сная Цари́це, с ве́рою прибега́ющим к Тебе́ и поклоня́ющимся цельбоно́сней Твое́й иконе, е́йже первопи́санней иногда́ рекла́ еси́: С сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла. И мы и́стинно ве́руем, я́ко послу́шаеши проше́ния призыва́ющих и́мя свято́е Твое́ и Сы́ну Твоему́ зову́щих: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́ша Госпо́дь Твоя́ на небеси́ о нас хода́тайства, избра́нная Пала́то Ду́ха Свята́го, исполня́ет Твоя́ проше́ния, мы же гре́шнии на земли́, ви́девше святу́ю Твою́ ико́ну, я́ко светоза́рное со́лнце нам светя́щуюся, Тебе́, я́ко Божией Матери, дерза́ем глаго́лати:

Ра́дуйся, Со́лнце мы́сленное нам явля́ющая; ра́дуйся, Све́том немерца́ющим нас просвеща́ющая.

Ра́дуйся, умерщвле́нных греха́ми нас оживля́ющая; ра́дуйся, непло́дным ма́терем ложесна́ разреша́ющая.

Ра́дуйся, неча́янно находя́щих на нас злых враго́в ско́ро прогоня́ющая; ра́дуйся, жела́емых благ всегда́ нас наслажда́ющая.

Ра́дуйся, ско́ро в беда́х и в печа́лех нас утеша́ющая; ра́дуйся, ве́рою и́мя Твое́ призыва́ющих от неча́янныя сме́рти спаса́ющая.

Ра́дуйся, на Тя упова́ющим безконе́чный живо́т да́рующая; ра́дуйся, ве́ру и любо́вь к Тебе́ иму́щих к небеси́ возводя́щая.

Ра́дуйся, Предста́тельство на́ше кре́пкое; ра́дуйся, во вся́ких обстоя́тельствах нас защища́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 5

Боготе́чную звезду́, честну́ю Твою́ ико́ну, Ты нам показа́ла еси́, Влады́чице ми́ра, к нейже мы зря́ще и ве́рою серде́чною моля́щеся, Тебе́, Богоро́дице, глаго́лем: Ты еси́ нам щит непобеди́мый и стена́ необори́мая, вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́деша си́лы небе́сныя на руку́ Твое́ю Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ки и Влады́ку разумева́юще Его́; мы же гре́шнии на земли́, зря́ще изображе́нную Тебе́, Пречи́стую Ма́терь Его́, любе́зно Свои́ ру́це к нам простира́ющую, к Тебе́ уми́льно зове́м:

Ра́дуйся, на руку́ Твое́ю Огнь Боже́ственный неопа́льно держа́щая, И́мже грехи́ на́ша попаля́ются; ра́дуйся, на руку́ Твое́ю Све́та Неприкоснове́ннаго носи́вшая, И́мже ду́ши на́ша просвеща́ются.

Ра́дуйся, враго́в на́ших ви́димых и неви́димых побежда́ющая; ра́дуйся, любо́вь и милосе́рдие к нам явля́ющая.

Ра́дуйся, ру́це Твои́ в поруче́ние о нас к Бо́гу принося́щая; ра́дуйся, вход в Ца́рствие Небе́сное нам отверза́ющая.

Ра́дуйся, Твое́ю по́мощию нас защища́ющая; ра́дуйся, Твои́м хода́тайством грехи́ на́ша проща́ющая.

Ра́дуйся, Твои́м моле́нием печа́ли на́ша утоля́ющая; ра́дуйся, я́ко Твои́м предста́тельством вся́ких благ наслажда́емся.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся во благи́х жела́ния на́ша исполня́ются, ра́дуйся, я́ко во́лю Сы́на Твоего́ твори́ти нас подвиза́еши.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 6

Пропове́дницы Богоно́снии апо́столи, по вознесе́нии Госпо́дни, при освяще́нии хра́ма Твоего́, неви́димою руко́ю изображе́нный шаро́вными подо́бии на стене́ обре́тше о́браз Твой, Влады́чице, рожде́нному от Тебе́ Бо́гу воспе́ша: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ла еси́ прему́дростию от И́стиннаго Со́лнца Пра́вды, Богоизбра́нная Отрокови́це, и, лучи́ и́стиннаго Богоразу́мия испуща́ющи, те́ми освеща́еши всех ве́рою испове́дающих Тя и́стинную Ма́терь Бо́жию быти, вопию́щих си́це:

Ра́дуйся, всех на небеси́ сла́вою Твое́ю просвеща́ющая; ра́дуйся, нача́ло челове́ческаго спасе́ния устроя́ющая.

Ра́дуйся, ковче́же жи́зни на́шея, от пото́па сме́ртнаго нас сохраня́ющий; ра́дуйся, в ра́йских селе́ниих жи́ти нам да́рующая.

Ра́дуйся, Предста́тельнице на́ша к Бо́гу, мир спаса́ющая; ра́дуйся, в беда́х су́щих ско́ро заступа́ющая.

Ра́дуйся, вся́кия боле́зни челове́ческия, теле́сныя и душе́вныя, исцеля́ющая; ра́дуйся, немы́м и косноязы́чным словеса́ отверза́ющая.

Ра́дуйся, вся́каго бла́га прося́щим у Тебе́ пода́тельнице; ра́дуйся, уче́ние благода́ти всем источа́ющая.

Ра́дуйся, тем вся́кий чин и во́зраст дово́льно услажда́ющая; ра́дуйся, всех блага́я жела́ния исполня́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 7

Хотя́ долготерпели́вый Всеви́дец Госпо́дь яви́ти Своего́ человеколю́бия и щедро́т бе́здну, избра́ Тебе́ Себе́ в Ма́терь, ми́лости неисчерпа́емый исто́чниче, да а́ще кто пра́ведным судо́м Бо́жиим осужде́ния досто́ин, Твои́м всемо́щным хода́тайством сохране́н бу́дет и Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему велегла́сно зове́т: Аллилу́иа.

Икос 7

Ди́вна показа́л еси́ дела́ Твоя́ в Пречи́стей Матери Твое́й, Го́споди, и ди́вну дарова́л еси́ нам Ея́ ико́ну, па́че луче́й со́лнечных просвеща́ющую люде́й, я́ко Са́мую зря́щих Богоро́дицу и ве́рою серде́чною от души́ любо́вию вопию́щих такова́я:

Ра́дуйся, ико́ну Твою́ на земли́, я́ко о́блак, всем распростира́ющая; ра́дуйся, то́ю па́че наде́яния милосе́рдое к нам заступле́ние явля́ющая.

Ра́дуйся, Твое́ю ико́ною исто́чники чуде́с всю́ду источа́ющая; ра́дуйся, явле́нием Твоея́ ико́ны вся лю́ди просвеща́ющая.

Ра́дуйся, то́ю но́вое зна́мение благода́ти в Це́ркви явля́ющая; ра́дуйся, я́ко, на ико́ну Твою́ взира́юще, Само́й Тебе́, и́стинней Богоро́дице, поклоня́емся.

Ра́дуйся, ико́ною Твое́ю, я́ко столпо́м о́гненным, мрак греха́ отгоня́ющая; ра́дуйся, то́ю печа́ли на́ша утоля́ющая.

Ра́дуйся, Це́рковь освяти́вшая тоя́ явле́нием; ра́дуйся, я́ко мы, гре́шнии, сохраня́емся Твои́м заступле́нием.

Ра́дуйся, вре́тище ско́рби на́шея растерза́ющая; ра́дуйся, ве́чною ра́достию нас одева́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 8

Стра́нну и пресла́вну в Це́ркви я́вльшуюся святу́ю Твою́ ико́ну а́нгели воспе́ша, апо́столи просла́виша, лик святи́телей поклони́шася, мы же, гре́шнии, припа́дающе, ожида́ем Твоея́ вели́кия и бога́тыя ми́лости, с весе́лием вопию́ще: Аллилу́иа.

Икос 8

Все́ми вы́шними и ни́жними влады́чествуяй Госпо́дь, ви́дев Тя, Ма́терь Свою́, всегда́ предстоя́щу Ему́ и со умиле́нием Ему́ принося́щу моле́ние о нас гре́шных, обеща́ испо́лнити вся проше́ния Твоя́. Мы же, гре́шнии, наде́ющеся на Твоя́ Ма́терния о нас моли́твы, благода́рственная Тебе́ прино́сим си́це:

Ра́дуйся, с Сы́ном Твои́м и Бо́гом вечно ца́рствующая; ра́дуйся, Ему́же всегда́ о нас моле́ния принося́щая.

Ра́дуйся, всех к Тебе́ прибега́ющих Твое́ю ми́лостию покрыва́ющая; ра́дуйся, всех Ра́досте, печа́ли на́ша утоля́ющая.

Ра́дуйся, примире́ние на́ше с Бо́гом соде́лавшая; ра́дуйся, Бо́га и челове́ка соедини́вшая.

Ра́дуйся, спасе́ние челове́ческое устро́ившая; ра́дуйся, прароди́тельнаго греха́ кля́тву разруши́вшая.

Ра́дуйся, сме́ртное на́ше естество́ безсме́ртием просвети́вшая; ра́дуйся, жесто́кость се́рдца на́шего умили́вшая.

Ра́дуйся, отча́янных к Бо́гу возводя́щая; ра́дуйся, сосу́ды сме́ртныя, на нас угото́ванныя, сокруши́вшая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 9

Все естество́ а́нгельское похва́льныя пе́сни прино́сит Тебе́, Божией Матери и Засту́пнице всех припа́дающих Тебе́ и прося́щих Твоея́ по́мощи, я́ко тве́рдым и кре́пким Твои́м предста́тельством пра́ведных весели́ши, гре́шных заступа́еши и от бед избавля́еши, и печа́ли утоля́еши, и мо́лишися о всех ве́рою зову́щих: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́я многовеща́ннии, я́ко ры́бы безгла́сныя, недоуме́ют хвали́ти сла́вный, Влады́чице, ико́ны Твоея́ праз́дник, ниже́ от скве́рных усте́н на́ших приноси́мыя Ти похвалы́ досто́йны, оба́че неисче́тная благодея́ния, ико́ною Твое́ю нам явля́емая, ви́девше, душе́ю и се́рдцем ра́дующеся, Тебе́ глаго́лем:

Ра́дуйся, от гла́да нас Хле́бом жи́зни пита́ющая; ра́дуйся, от губи́тельства сме́ртнаго безсме́ртием нас соблюда́ющая.

Ра́дуйся, от тру́са грехо́внаго нас сохраня́ющая; ра́дуйся, от пото́па сме́ртнаго руко́ю Твое́ю кре́пкою нас избавля́ющая.

Ра́дуйся, от огня́ росо́ю моли́тв Твои́х нас восхища́ющая; ра́дуйся, от бед си́льным Твои́м предста́тельством нас защища́ющая.

Ра́дуйся, от меча́ си́лою Твое́ю нас охраня́ющая; ра́дуйся, от наше́ствия иноплеме́нник нас спаса́ющая.

Ра́дуйся, от междоусо́бныя бра́ни и́стинным ми́ром нас огражда́ющая; ра́дуйся, от смертоно́сныя ра́ны прибега́ющих к Тебе́ исцеля́ющая.

Ра́дуйся, от належа́щаго праведнаго преще́ния Бо́жия Твои́м моле́нием нас свобожда́ющая; ра́дуйся, от вся́кия нас я́звы Твои́м честны́м хода́тайством изъима́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ род челове́ческий от пре́лести вра́жия, Человеколю́бец Госпо́дь Тебе́, Ма́терь Свою́, дарова́ земны́м на по́мощь, глаго́ля: сы́нове челове́честии, се Ма́ти Моя́ покро́в и прибе́жище вам да бу́дет, печа́льным утеше́ние, скорбя́щим ра́дование, оби́димым засту́пница, да всех из глубины́ грехо́вныя воздви́гнет, вопию́щих: Аллилу́иа.

Икос 10

Царю́ Небе́сный, — та́ко мо́лит за ны всегда́ Небе́сная Цари́ца, — приими́ вся́каго челове́ка, сла́вящаго Тя и призыва́ющаго и́мя Твое́, иде́же быва́ет па́мять свято́му и́мени Твоему́, и прославля́ющих Мя име́не Твоего́ ра́ди, и не отри́ни их от лица́ Твоего́, но благоволи́ в них и приими́ от них вся́кое моле́ние, и всех от бед изба́ви. Мы же, гре́шнии, наде́ющеся на Твоя́ Ма́терния моли́твы, зове́м си́це:

Ра́дуйся, Моли́твеннице на́ша к Бо́гу те́плая; ра́дуйся, я́ко Твоя́ Ма́терняя моли́тва мно́го мо́жет, Влады́ку умилостивля́ющи.

Ра́дуйся, отча́янных Наде́ждо, печа́ли их утоля́ющая; ра́дуйся, Твое́ю благода́тию на́ше недосто́инство осиява́ющая.

Ра́дуйся, на́шу скве́рну Твое́ю чистото́ю очища́ющая; ра́дуйся, моле́ния на́ша Твои́м благоуха́нием исправля́ющая.

Ра́дуйся, бре́ние на́ше тле́нное в нетле́ние обраща́ющая; ра́дуйся, неможе́ние на́ше врачу́ющая.

Ра́дуйся, вся на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя исцеля́ющая; ра́дуйся, наше́дший на нас о́блак страсте́й, скорбе́й и печа́лей ско́ро разгоня́ющая.

Ра́дуйся, си́льным Твои́м проше́нием вся поле́зная да́рующая; ра́дуйся, пред Престо́лом Сы́на Твоего́ за моля́щих Ти ся хода́тайствующая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное приими́ от нас, Небе́сная Цари́це, и моли́тву, приноси́мую Тебе́, Де́во Богоро́дице, услы́ши, к Тебе́ бо в напа́стех, ско́рбех и печа́лех прибега́ем и пред Тобо́ю в беда́х на́ших сле́зы пролива́ем и мо́лим: утоли́ на́ша печа́ли и приими́ сию́ же́ртву Твои́х рабо́в, зову́щих: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоприе́мная свеща́ и́стиннаго Све́та су́щим на земли́ я́вльшися, ду́ши просвеща́еши чту́щих Твоея́ ико́ны явле́ние и к ра́зуму боже́ственному наставля́еши пою́щих Ти сицева́я:

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая Огня́ невеще́ственнаго, нас просвеща́ющая; ра́дуйся, заре́ незаходи́маго Све́та Боже́ственнаго, нас озаря́ющая.

Ра́дуйся, Со́лнце пра́вды нам явля́ющая; ра́дуйся, Исто́чник жи́зни ра́йския нам источа́ющая.

Ра́дуйся, Ма́ти Све́та И́стиннаго, благочести́вых ду́ши просвеща́ющая; ра́дуйся, Ма́ти всех Бо́га, озло́бленных всех ду́ши утеша́ющая.

Ра́дуйся, Тя на по́мощь призыва́ющих и и́мя Твое́ сла́вящих спаса́ющая; ра́дуйся, упова́ющим на Тя живота́ непосты́дный коне́ц да́рующая.

Ра́дуйся, всем родо́м, Тя Ма́терь Бо́жию почита́ющим и Богоро́дицу имену́ющим, непреста́нно помога́ющая; ра́дуйся, осене́нием святы́я Твоея́ ико́ны злых духо́в мечта́ния от нас прогоня́ющая.

Ра́дуйся, во внеза́пных на нас находя́щих ско́рбех и печа́лех ско́ро нас утеша́ющая; ра́дуйся, всему́ ми́ру ра́дость да́рующая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 12

Благода́ть Боже́ственную испроси́ нам у Небе́снаго Влады́ки, Сы́на Твоего́ и Бо́га, и простри́ нам руку́ по́мощи, и моли́твами Твои́ми утоли́ на́ша печа́ли, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь, да не поги́бнем лю́те, но приими́ нас в ве́чныя кро́вы, Покрови́тельнице на́ша, да, ра́дующеся Тебе́, зове́м: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Тя, держа́вную Помо́щницу, хва́лим Тя и, моля́щеся Тебе́ со умиле́нием, ве́руем и испове́дуем, я́ко испро́сиши блага́я вре́менная и ве́чная воспева́ющим Ти:

Ра́дуйся, моли́твами Твои́ми весь мир спаса́ющая; ра́дуйся, всю вселе́нную хода́тайством Твои́м заступа́ющая.

Ра́дуйся, правосла́вным на ва́рвары побе́ды подава́ющая; ра́дуйся, наше́ствия на христиа́ны иноплеме́нных побежда́ющая.

Ра́дуйся, в ве́ре благочести́выя сохраня́ющая; ра́дуйся, не почита́ющих ико́ны Твоя́ святы́я, я́ко прах, от лица́ земли́ развева́ющая.

Ра́дуйся, поклоня́ющимся иконе Твое́й и Тя на по́мощь призыва́ющим, и в печа́лех бе́дствующим ско́ро помога́ющая; ра́дуйся, нас гре́шных ко спасе́нию и восприя́тию благ ве́чных наставля́ющая.

Ра́дуйся, безконечнаго ца́рствия у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего всем нам испроша́ющая; ра́дуйся, ве́рным безконе́чную жизнь да́рующая.

Ра́дуйся, всем во вся́кой потре́бе вся поле́зная и блага́я подава́ющая; ра́дуйся, нетле́нная стяжа́ти науча́ющая.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 13

О, Всепе́тая Ма́ти, Небе́сная Цари́це и Влады́чице, Де́во Богоро́дице, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во, ны́нешнее прие́мши приноше́ние, утоли́ на́ша печа́ли и изба́ви нас от вся́ких напа́стей, бед, скорбе́й и ве́чнаго осужде́ния и гряду́щаго изми́ муче́ния, и сподо́би нас, рабо́в Твои́х, в ве́чных ра́йских селе́ниях водвори́тися, зову́щих: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгел мно́жество и вся Небе́сная Во́инства сла́вят Тебе́, Цари́цу всех Богоро́дицу, Ты же испо́лнила еси́ ра́дости ду́ши на́ша ми́лостивым явле́нием нам о́браза Твоего́ свята́го, Богоизбра́нная Де́во Влады́чице, к нему́же кла́няющеся, Тебе́ умиле́нная моле́ния возсыла́ем, милосе́рдому Твоему́ к нам заступлению со стра́хом зову́ще такова́я:

Ра́дуйся, Отца́ Безнача́льнаго благослове́ние; ра́дуйся, Сы́на Преве́чнаго жили́ще.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го пребыва́ние; ра́дуйся, я́ко Тебе́ сла́вят многоочи́тии херуви́ми.

Ра́дуйся, я́ко Тебе́ похва́льная прино́сят шестокрила́тии серафи́ми; ра́дуйся, я́ко Тебе́ вся небе́сная во́инства велича́ют.

Ра́дуйся, я́ко Тебе́ вся коле́на земна́я Ма́терь Бо́жию испове́дуют; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся вселе́нная весе́лия исполня́ется.

Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся боле́зни на́ша исцеля́ются; ра́дуйся, Твои́ми бо моли́твами печа́ли на́ша утоля́ются.

Ра́дуйся, Твои́ми бо хода́тайствы вся проше́ния на́ша исполня́ются; ра́дуйся, я́ко Тебе́ и Сы́ну Твоему́ в Твое́й честне́й иконе благода́рно поклоня́емся.

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Кондак 1

Взбра́нное нам и ди́вное избавле́ние дарова́ся, Твой о́браз честны́й, Преблагослове́нная Де́во Влады́чице Богоро́дице, я́ко изба́вльшеся от злых явле́нием его́ и к нему́ взира́юще, воспису́ем Ти благода́рственная раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, изба́ви нас от вся́каго зла и утоли́ на́ша печа́ли.

Молитва

Моли́тва 1‑я

Де́во Влады́чице Богоро́дице, па́че естества́ и сло́ва роди́вшая Единоро́дное Бо́жие Сло́во, Творца́ и Влады́ку всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя, Еди́наго от Тро́ицы Бо́га, Бо́га же и Челове́ка, соде́лавшаяся оби́тель Божества́, вмести́лище вся́кия святы́ни и благода́ти, в не́мже благоволе́нием Бо́га и Отца́, соде́йствием Свята́го Ду́ха, теле́сне обита́ше полнота́ Божества́, несравне́нно превознесе́нная боголе́пным досто́инством и преиму́ществующая пред вся́кою тва́рию, сла́во и утеше́ние, и неизрече́нное весе́лие а́нгелов, ца́рственный ве́нче апо́столов и проро́ков, преесте́ственное и чу́дное му́жество му́чеников, побо́рнице в по́двизех и пода́тельнице побе́ды, уготовля́ющая подви́жником венцы́ и воздая́ния ве́чная и боголе́пная, превы́сшая вся́кия че́сти, честь и сла́во преподо́бных, непогреши́тельная путеуказа́тельнице и наста́внице безмо́лвия, две́ре открове́ний и духо́вных та́ин, исто́чниче све́та, врата́ ве́чныя жи́зни, неистощи́мая реко́ милосе́рдия, неисчерпа́емое мо́ре всех боголе́пных дарова́ний и чуде́с! Тя про́сим и Тя умоля́ем, сострада́тельнейшую Ма́терь человеколюби́ваго Влады́ки: будь ми́лостива к нам, смире́нным и недосто́йным рабо́м Твои́м, воззри́ благосе́рдно на плене́ние и смире́ние на́ше, уврачу́й сокруше́ния душ и теле́с на́ших, разсе́й ви́димыя и неви́димыя враги́, бу́ди нам, недосто́йным, пред лице́м враго́в на́ших кре́пкий столп, бра́нное ору́жие, си́льное ополче́ние, Воево́да и непреобори́мая побо́рница, покажи́ ны́не на нас дре́вния и чу́дныя ми́лости Твоя́, да позна́ют беззако́ннии враги́ на́ши, я́ко Сын Твой и Бог Еди́н есть Царь и Влады́ка, я́ко Ты вои́стину Богоро́дица, роди́вшая по пло́ти и́стиннаго Бо́га, я́ко вся Тебе́ возмо́жна суть и е́же а́ще восхо́щеши, Влады́чице, и́маши си́лу все сие́ соверши́ти на небеси́ и на земли́, и на вся́кое проше́ние дарова́ти коему́ждо на по́льзу: больны́м здра́вие, су́щим на мо́ри тишину́ и до́брое кораблепла́вание. Путеше́ствующим спутеше́ствуй и охраня́й их, пле́нныя спаса́й от го́рькаго ра́бства, утеша́й печа́льныя, облегча́й нищету́ и вся́кое друго́е теле́сное злострада́ние; всех свобожда́й от душе́вных неду́гов и страсте́й, неви́димыми Твои́ми предста́тельствы и внуше́ньми, я́ко да, до́бре и непреткнове́нно соверши́в путь сея́ вре́менныя жи́зни, улучи́м Тобо́ю и о́ная ве́чная блага́я в Ца́рствии Небе́снем.

Ве́рных, почте́нных стра́шным и́менем Единоро́днаго Сы́на Твоего́, упова́ющих на Твое́ предста́тельство и на ми́лость Твою́ и во всем иму́щих Тя хода́таицу и побо́рницу, укрепля́й неви́димо проти́ву обстоя́щих враго́в, разсе́й о́блак уны́ния, изба́ви я от душе́внаго утружде́ния и пода́й им све́тлое благоду́шие и ра́дость, и обнови́ мир и безмяте́жие в сердца́х их.

Спаси́ моли́твами Твои́ми, Влады́чице, сию́ Тебе́ посвяще́нную па́ству, весь град и страну́ от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни и вся́кий пра́ведно подви́гшийся на нас гнев обрати́, по благоволе́нию и благода́ти Единоро́днаго Сы́на и Бо́га Твоего́, Ему́же подоба́ет всякая сла́ва, честь и поклонение, со Безнача́льным Его́ Отце́м, с Сове́чным и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва 2‑я

Наде́ждо всех конце́в земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние мое́! Не гнуша́йся мене́, гре́шнаго, на Твою́ бо ми́лость упова́ю: угаси́ ми пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшее мое́ се́рдце, очи́сти ум мой от грехо́вных помысло́в, приими́ мольбу́, от ду́ши и сердца́ со воздыха́нием приноси́мую Тебе́. Бу́ди о мне Хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и укроти́ гнев Его́ ма́терними Твои́ми моли́твами, душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни ду́ши и те́ла, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отъими́ бре́мя грехо́в мои́х, и не оста́ви мене́ до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нное се́рдце мое́ уте́ши, да сла́влю Тя до после́дняго издыха́ния моего́. Ами́нь.