Богородичное правило

 • Первый десяток
  • Отче наш
  • Тропарь, глас 4
 • Второй десяток
  • Отче наш
  • Тропарь, глас 4
 • Третий десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 4
 • Четвертый десяток
  • «Отче наш»
 • Пятый десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 4
 • Шестой десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 1
 • Седьмой десяток
  • «Отче наш»
  • Кондак, глас 8
 • Восьмой десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 7
 • Девятый десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 3
 • Десятый десяток
  • «Отче наш»
  • Кондак, глас 6
 • Одиннадцатый десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 5
 • Двенадцатый десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 4
 • Тринадцатый десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 8
 • Четырнадцатый десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 1
 • Пятнадцатый десяток
  • «Отче наш»
  • Тропарь, глас 4

Первый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 4

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, ра́дость возвести́ всей вселе́нней: из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды Христо́с Бог наш, и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, и, упраздни́в сме́рть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ рабо́в Твои́х (имена родителей и сродников), а уме́рших со святы́ми упоко́й в ве́чной сла́ве Твое́й.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Второй десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 4

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние, и челове́ков спасе́ния пропове́дание, в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется, и Христа́ всем предвозвеща́ет. Той и мы велегла́сно возопии́м: ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, спаси́, сохрани́ и присоедини́ к Свято́й Правосла́вной Це́ркви заблу́дших и отпа́вших рабо́в Твои́х (имена).

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Третий десяток

«Отче наш».

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 4

Днесь спасе́ния на́шего глави́зна, и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: Сын Бо́жий, Сын Де́вы быва́ет, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, утоли́ на́ши ско́рби и пошли́ утеше́ние скорбя́щим и боля́щим раба́м Твои́м (имена).

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Четвертый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, соедини́ в разлу́ке находя́щихся рабо́в Твои́х (имена).

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Пятый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 4

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ ми́рови свет ра́зума, в нем бо звезда́м служа́щии, звездо́ю уча́хуся, Тебе кла́нятися Со́лнцу Пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты́ восто́ка: Го́споди, сла́ва Тебе́.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, да́руй мне, во Христа́ крести́вшемуся, во Христа́ обле́чься.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Шестой десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 1

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, просвеща́яй су́щия во тьме. Весели́ся и ты, ста́рче пра́ведный, прие́мый во объя́тия Свободи́теля душ на́ших, да́рующаго нам воскресе́ние.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, сподо́би меня́ при после́днем издыха́нии причасти́ться Святы́х Христо́вых Та́ин и Сама́ проведи́ ду́шу мою́ че́рез стра́шные мыта́рства.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Седьмой десяток

«Отче наш».

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко и́мущая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свобо́ди, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, изба́ви меня́ от вся́ких напа́стей.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Восьмой десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 7

Воздыха́юща мя, Го́споди, приими́ я́ко Ми́лостив, и поми́луй мя я́ко мытаря́, Ма́тере Твоея́ хода́тайством.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, да́руй мне непреста́нное па́мятование о Бо́ге.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Девятый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 3

Приста́нище спаси́тельное Тя и́мамы, Богоро́дице, в пучи́не жите́йстей обурева́емии. Ты у́бо упаси́ от вся́кия беды́ притека́ющих к Твое́й бла́гости.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, помога́й нам во всех дела́х и ну́ждах на́ших.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Десятый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Кондак, глас 6

Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бе, Его́же во чре́ве без се́мене зачала́ еси́ Сы́на: воста́ну бо и просла́влюся, и вознесу́ со сла́вою непреста́нно я́ко Бог, ве́рою и любо́вию Тя велича́ющыя.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, укрепи́ си́лы мои́ душе́вные и отжени́ уны́ние.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Одиннадцатый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 5

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, воскреси́ ду́шу мою́ и да́руй мне постоя́нную гото́вность к страда́ниям за Христа́.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Двенадцатый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 4

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, ра́дость сотвори́вый ученико́м, обетова́нием Свята́го Ду́ха, извеще́нным им бы́вшим благослове́нием, я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, вознеси́ меня́ от земны́х су́етных помышле́ний и да́руй мне стремле́ние к спасе́нию души́.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Тринадцатый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 8

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш, И́же прему́дры ловцы́ явле́й, низпосла́в им Ду́ха Свята́го, и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, укрепи́ благода́ть Свята́го Ду́ха в се́рдце мое́м.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Четырнадцатый десяток

«Отче наш».

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 1

В рождестве́ де́вство сохрани́ла еси́, во успе́нии ми́ра не оста́вила еси́, Богоро́дице, преста́вилася еси́ к животу́, Ма́ти су́щи Живота́, и моли́твами Твои́ми избавля́еши от сме́рти ду́ши на́ша.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, да́руй мне ми́рную и безмяте́жную кончи́ну.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Пятнадцатый десяток

«Отче наш»

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (10 раз.)

Тропарь, глас 4

Днесь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием, и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем: покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом, и изба́ви нас от вся́каго зла, моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́ ду́ши на́ша.

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, сохрани́ меня́ от вся́кого зла и покро́й честны́м Твои́м омофо́ром.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.