Молитва о работе

  • Тропарь, глас 4
  • Ин тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 8
  • Молитва святому мученику Трифону

Тропарь, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Три́фон во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4

Пи́щи Боже́ственныя, треблаже́нне, наслажда́яся на Небесе́х неоску́дно, сла́вящих пе́сньми па́мять твою́ покры́й и сохрани́ от вся́кия ну́жды, отжени́ вредя́щих ни́вам живо́тных, да тебе́ от любве́ вопие́м всегда́: ра́дуйся, Три́фоне, му́чеников укрепле́ние.

Кондак, глас 8

Тро́ическою тве́рдостию многобо́жие разруши́л еси́ от коне́ц, всесла́вне, че́стен во Христе́ быв, и, победи́в мучи́тели во Христе́ Спаси́теле, вене́ц прия́л еси́ му́ченичества твоего́ и дарова́ния Боже́ственных исцеле́ний, я́ко непобеди́мь.

Молитва святому мученику Трифону

О, святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче и всем к тебе́ прибега́ющим и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, недосто́йных рабо́в твои́х, почита́ющих святу́ю па́мять твою́ во всечестне́м хра́ме сем, и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем на вся́ком ме́сте. Ты бо, уго́дниче Христо́в, в вели́ких чудесе́х возсия́вый, источа́яй цельбы́ притека́ющим к тебе́ с ве́рою и су́щия в ско́рбех челове́ки заступа́яй, сам обеща́лся еси́ пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́тися за ны ко Го́споду и испроси́л еси́ у Него́ дар сей: а́ще кто в како́й‑ли́бо ну́жде, печа́ли и боле́зни душе́вней или́ теле́сней призыва́ти на́чнет свято́е и́мя твое́, той да изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го. И я́коже ты иногда́ дщерь царе́ву, в Ри́ме гра́де от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни живота́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Бу́ди нам тогда помо́щник и ско́рый прогони́тель лука́вых духо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель. И иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х у Престо́ла Бо́жия, моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.