Молитва об упокоении скончавшихся после тяжкой и продолжительной болезни

Го́споди, Го́споди! Пра́веден еси́ Ты́, и су́д Тво́й пра́веден: Ты́, в предвечной Свое́й Прему́дрости, положи́л еси́ преде́л жи́зни на́шея, его́же никто́же пре́йдет. Прему́дры Твои́ зако́ны, неизследимы путие́ Твои́! Ты́ повелева́еши а́нгелу сме́рти изъя́ти от те́ла ду́шу у младе́нца и ста́рца, у му́жа и ю́ноши, у здра́ваго и больна́го по несказа́нным и недове́домым на́м судьба́м Твои́м; но ве́руем, я́ко на сие́ е́сть Твоя́ свята́я во́ля, зане́, по суду́ пра́вды Твоея́, Ты́, Преблаги́й Го́споди, я́ко прему́дрый и всемогу́щий и всеве́дущий Вра́ч ду́ш и теле́с на́ших, боле́зни и неду́ги, беды́ и злоключе́ния посыла́еши челове́ку, я́ко врачевство́ духо́вное. Ты́ поража́еши его́ и исцеля́еши, умерщвля́еши в не́м ме́ртвенное и оживотворяеши безсме́ртное, и, я́ко чадолюби́вый Оте́ц, наказу́еши, его́же прие́млеши: мо́лим Тя́, Человеколю́бче Го́споди, приими́ преста́вльшагося к Тебе́ раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́) (и́мя), его́же (ю́же) взыска́л еси́ человеколю́бием Свои́м, наказа́вый тя́жкою боле́знию теле́сною, во е́же спасти́ ду́шу от боле́зни сме́ртныя; и а́ще вся́ сия́ прия́л(-ла) е́сть от Тебе́ со смиренному́дрием, терпе́нием и любо́вию к Тебе́, я́ко вседетельному Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, яви́ у́бо ему́ (е́й) дне́сь бога́тую ми́лость Твою́, я́ко претерпе́вшему(-ей) вся́ сия́ гре́х свои́х ра́ди. Вмени́ ему́ (е́й), Го́споди, сию́ привре́менную тя́жкую боле́знь в не́кое наказа́ние за прегреше́ния, соде́янныя в се́й юдо́ли пла́ча, и исцели́ ду́шу его́ (ея́) от неду́гов грехо́вных. Поми́луй, Го́споди, поми́луй взысканнаго(-ую) Тобо́ю, и, наказаннаго(-ую) вре́менно, молю́ Тя́, не накажи́ лише́нием ве́чных Твои́х небе́сных бла́г, но сподо́би его́ (ю́) наслажда́тися и́ми во Ца́рствии Твое́м. А́ще же усопший(-шая) ра́б Тво́й (раба́ Твоя́), не разсужда́я в себе́, чесо́ ра́ди бы́сть сие́ прикосновение целительныя и промыслительныя Десни́цы Твоея́, стро́потно что́ рече́ в себе́, или́, по неразу́мию своему́, возропта в се́рдце свое́м, я́ко бре́мя сие́ возмни себе́ неудобоносимым, или́, по не́мощи естества́ своего́, стужаше долгою боле́знию и огорчи́ся злоключением, мо́лим Тя́, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве Го́споди, прости́ ему́ (е́й) сия́ согреше́ния по безпредельной Твое́й ми́лости и безприкла́дному Твоему́ милосе́рдию к на́м гре́шным и недосто́йным раба́м Твои́м, прости́ ра́ди любви́ Твое́й к ро́ду челове́ческому; а́ще ли же беззако́ния его́ (ея́) превзыдо́ша главу́ его́ (ея́), боле́знь же и неду́ги не подвиго́ша его́ (ю́) к по́лному и и́скреннему покая́нию, умоля́ем Тя́, Нача́льниче жи́зни на́шея, умоля́ем Твои́ми искупительными заслугами, поми́луй и спаси́, Спа́се, раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́) от ве́чныя сме́рти. Го́споди Бо́же, Спаси́телю на́ш! Ты́, по ве́ре в Тя́, дарова́л еси́ проще́ние и отпуще́ние грехо́в, дарова́в поми́лование и исцеле́ние тридесятиосмилетнему разсла́бленному, егда́ ре́кл еси́: «Отпуща́ются тебе́ греси́ твои́»; с се́ю же ве́рою и упова́нием на Твою́ бла́гость, прибега́ем к Твоему́, о Иису́се Преще́дрый, неизрече́нному милосе́рдию и во умиле́нии се́рдца на́шего мо́лим Тя́, Го́споди: рцы́ у́бо и дне́сь та́ко сло́во поми́лования, сло́во отпуще́ния грехо́в усо́пшему(-шей), приснопоминаемому(-мой) на́ми рабу́ Твоему́ (ра́бе Твое́й) (и́мя), да исцелеет духо́вне, и да всели́тся в ме́сте све́тле, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, и да пременя́тся та́мо боле́зни и неду́ги его́ (ея́), сле́зы страда́ний и скорбе́й в исто́чник ра́дости о Ду́се Свя́те. Ами́нь.