Молитва святителю Иоанну Милостивому

  • Тропарь, глас 8
  • Кондак, глас 2
  • Молитва

Тропарь, глас 8

В теpпе́нии твое́м стяжа́л еси́ мзду́ твою́, о́тче пpеподо́бне, в моли́твах непpеста́нно теpпе́вый, ни́щия возлюби́вый и сия́ удовли́вый, но моли́ся Хpисту́ Бо́гу, Иоа́нне ми́лостиве, блаже́нне, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2

Бога́тство твое́ расточи́л еси́ убо́гим, и Небе́сное бога́тство ны́не восприя́л еси́, Иоа́нне всему́дре: сего́ ра́ди вси́ тя почита́ем, соверша́юще па́мять твою́, ми́лостыни о тезоимени́те!

Молитва

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостиве защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, раби Твои (имена), я́ко ско́рому покрови́телю все́х и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех. Не преста́й моля́ся ко Го́споду о все́х с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты́, преиспо́лнен сы́й Христо́вы любви́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л еси́ себе́ и́мя «Ми́лостивый». Ты́ бы́л еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и все́х жа́ждущих оби́льно напая́ющая. Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ да́р благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни. Сотвори́ у́бо твои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом «вся́кия уте́хи», да вси́, прибега́ющии к тебе́, обрета́ют ми́р и безмяте́жие: да́руй и́м утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́в в ни́х наде́жду ве́чнаго упокое́ния во Ца́рствии Небе́снем. В житии́ твое́м на земли́ ты́ бы́л еси́ приста́нище все́м су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим; ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бы́сть твоея́ благосты́ни. То́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м Бо́гом на небеси́, яви́ все́м покланя́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию са́м ты́ твори́л еси́ ми́лость безпомо́щным, но и се́рдца други́х воздвига́л еси́ ко утеше́нию немощны́х и к призре́нию убо́гих. Подви́гни у́бо и ны́не се́рдца ве́рных к заступле́нию си́рых, утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих. Да не оскудева́ют в ни́х да́ры ми́лости, па́че же да всели́тся в ни́х ми́р и ра́дость о Ду́се Свя́те, — во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.