Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 2
  • Молитва

Тропарь, глас 4

Победоно́снаго Воскресе́ния истинноимени́тая нарече́на еси́, му́ченице Христо́ва, побе́ды на враги́ поста́вила еси́ мук терпе́нием, Христа́ ра́ди, Жениха́ твоего́, Его́же возлюби́ла еси́. Того́ моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2

Во искуше́ниих и ско́рбех су́щии, к твоему́ хра́му притека́юще, прие́млют честна́я дарова́ния от живу́щия в тебе́ Боже́ственныя благода́ти, Анастаси́е: ты бо при́сно ми́ру то́чиши исцеле́ния.

Молитва

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты душе́ю на Небеси́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же да́нною тебе́ благода́тию разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди и моля́щияся пред о́бразом твои́м, прося́щия твоея́ по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о нас и испроси́ нам оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь: умоли́ Го́спода, да пода́ст всем нам христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.