Молитва за скончавшихся внезапной (скоропостижной) смертью

Неисповеди́мы судьбы́ Твои́, Го́споди! Неизследимы пути́ Твои́! Дая́й дыха́ние вся́кой тва́ри и вся́ от не су́щих в бытие́ приведы́й, Ты́ о́вому посыла́еши А́нгела сме́рти в Де́нь, его́же не ве́сть, и в ча́с, его́же не ча́ет; о́ваго же исхища́еши из руки́ сме́рти, да́руеши живо́т при после́днем издыхании; о́вому долготерпи́ши и дае́ши вре́мя на покая́ние; о́ваго же, я́ко зла́к, сече́ши мече́м сме́рти во еди́ном часе́, во мгнове́нии о́ка; о́ваго поража́еши гро́мом и мо́лниею, о́ваго сожига́еши пла́менем, о́ваго же предае́ши в сне́дь звере́м дубравниим; о́вых повелева́еши поглоти́ти волна́м и безднам морски́м и пропастям земны́м; о́вых похища́еши я́звою губи́тельною, иде́же сме́рть я́ко жнец пожина́ет и разлуча́ет отца́ или́ ма́терь от ча́д и́х, бра́та от бра́та, супру́га от супру́ги, младе́нца отторга́ет от ло́на ма́терняго, бездыханными поверга́ет си́льных земли́, бога́тых и убо́гих. Что́ у́бо сие́ е́сть? Ди́вное и недоумева́емое на́ми смотре́ние Твое́, Бо́же! Но Го́споди, Го́споди! Ты́ то́кмо Еди́н, ве́дый вся́, ве́си, чесо́ ра́ди быва́ет сия́ и чесо́ ра́ди бы́ть, я́ко ра́б Твое́й (раба́ Твоя́) (и́мя) во еди́но мгнове́ние о́ка поже́рт(-та́) бы́сть зиянием сме́рти. А́ще наказу́еши за мно́гая, тя́жкия прегреше́ния его́ (ея́), мо́лим Тя́, Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши его́ (ю́) и нака́жеши вконе́ц, но, по бла́гости Твое́й и по безприкла́дному Твоему́ милосе́рдию, яви́ ему́ (е́й) ве́лию ми́лость Твою́ в проще́нии и оставле́нии грехо́в. А́ще ли же усопший(-шая) ра́б Тво́й (раба́ Твоя́), в житии́ се́м помышля́я Де́нь Су́дный, позна́ свое́ окая́нство и возжела́ принести́ Тебе́ плоды́ достойные покая́ния, но не дости́же сего́, зане́ по́зван(-на) бы́сть Тобо́ю в де́нь, его́же не веда, и в ча́с, его́же не жда, того́ у́бо ра́ди па́че мо́лим Тя́, Преблаги́й и Премилосе́рдый Го́споди, несоде́ланное покая́ние, е́же ви́десте о́чи Твои́, и неоконченное де́ло спасе́ния его́ (ея́) испра́ви, устро́й, соверши́ Твое́ю неизрече́нною бла́гостию и человеколю́бием; еди́ну бо наде́жду и́мамы на Твое́ безконе́чное милосе́рдие: у Тебе́ бо су́д и наказа́ние, у Тебе́ пра́вда и неистощи́мая ми́лость; Ты́ наказу́еши, вку́пе же и ми́луеши; бие́ши, вку́пе же и прие́млеши; приле́жно мо́лим Тя́, Го́споди Бо́же на́ш, не накажи́ внеза́пу позванного(-ую) к Тебе́ Стра́шным Судо́м Твои́м, но пощади́, пощади́ его́ (ю́) и не отри́ни от лица́ Твоего́. О, стра́шно внеза́пу впа́сти в ру́це Твои́, Го́споди, и предста́ти на су́д Тво́й нелицеприя́тный! Стра́шно отъити́ к Тебе́ без благода́тнаго напу́тствия, без Покая́ния и причаще́ния Святы́х Твои́х стра́шных и животворя́щих Та́йн, Го́споди! А́ще внеза́пу усопший(-шая) приснопомина́емый(-мая) на́ми ра́б Тво́й (раба́ Твоя́) толи́ко многогрешен(-на), толи́ко пови́нен(-на) е́сть осужде́нию на Твое́м пра́ведном суде́, мо́лим Тя́, умилосе́рдися над ни́м (не́ю), не осуди́ его́ (ю́) на ве́чное муче́ние, на ве́чную сме́рть; потерпи́ на́м еще́, да́ждь на́м долготу́ дни́й на́ших, е́же моли́тися Ти́ по вся́ дни́ о усо́пшем(-шей) ра́бе Твое́м(-е́й), до́ндеже услы́шиши на́с и прии́меши ми́лостию Твое́ю внеза́пу отше́дшаго(-ую) к Тебе́; и да́ждь на́м, Влады́ко, омы́ти грехи́ его́ (ея́) слеза́ми сокруше́ния и воздыханиями на́шими пред Тобо́ю, да не низведе́н(-на) бу́дет по грехо́м свои́м на ме́сто муче́ния ра́б Тво́й (раба́ Твоя́) (и́мя), но да всели́тся в ме́сто упокое́ния. Ты́ Са́м, Го́споди, повелева́еши ударя́ти в две́ри милосе́рдия Твоего́, мо́лим Тя́ у́бо, Преще́дрый Царю́, и не преста́нем умоля́ти Твое́ милосе́рдие и взыва́ти с ка́ющимся Дави́дом: поми́луй, поми́луй раба́ Твоего́ (рабу́ Твою́), Бо́же, по вели́цей Твое́й ми́лости. А́ще же недовольно Ти́ слове́с на́ших, сего́ ма́лаго моле́ния на́шего, умоля́ем Тя́, Го́споди, ве́рою в спаси́тельныя заслуги Твои́, упова́нием на искупительную и чудодейственную си́лу Твоея́ же́ртвы, принесе́нныя Тобо́ю за грехи́ всего́ ми́ра; мо́лим Тя́, о Сладча́йший Иису́се! Ты́ еси́ А́гнец Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра, распны́йся ра́ди на́шего спасе́ния! Мо́лим Тя́, я́ко Спаси́теля и Искупи́теля на́шего, спаси́ и поми́луй и ве́чныя му́ки изба́ви ду́шу приснопоминаемаго(-ыя) на́ми внеза́пу усо́пшаго(-шия) раба́ Твоего́ (рабы́ Твоея́) (и́мя), не оста́ви его́ (ю́) поги́бнути во ве́ки, но сподо́би дости́гнути ти́хаго приста́нища Твоего́ и упоко́й та́мо, иде́же вси́ святи́и Твои́ упокоева́ются. Вку́пе же мо́лим Тя́, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, приими́ ми́лостию Твое́ю и все́х внеза́пу преста́вльшихся к Тебе́ рабо́в Твои́х (имена́), и́хже вода́ покры́, тру́с объя́т, уби́йцы уби́ша, о́гнь попали́, гра́д, сне́г, мра́з, го́лоть и ду́х бу́рен умертви́ша, гро́м и мо́лния попали́, губи́тельная я́зва порази́, или́ ино́ю ко́ею вино́ю умре́ша, по Твоему́ изволе́нию и попуще́нию, мо́лим Тя́, приими́ и́х под Твое́ благоутро́бие и воскреси́ и́х в жи́знь ве́чную, святу́ю и блаже́нную. Ами́нь.