Молитвы блаженной Матроне Московской

  • Тропарь, глас 2
  • Кондак, глас 7
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Тропарь, глас 2

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну, земли́ Ту́льския процвете́ние и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние, восхва́лим днесь, ве́рнии. Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши, све́том Христо́вым просвети́ся и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся. Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши, ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т и мо́лится о душа́х на́ших.

Кондак, глас 7

К служе́нию Христо́ву от чре́ва ма́терня предызбра́нная, пра́ведная Матро́но, стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи, тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши, Бо́гу угоди́ла еси́. Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя: помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти, ста́рице блаже́нная.

Молитва 1‑я

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́ющи, при́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниях дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся́ на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бога, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, услы́ши и приими́ ны́не нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, навы́кшая во всем житии́ твое́м приима́ти и выслу́шивати всех стра́ждущих и скорбя́щих, с ве́рою и наде́ждою к твоему́ заступле́нию и по́мощи прибега́ющих, ско́рое поможе́ние и чуде́сное исцеле́ние всем подава́ющи; да не оскудее́т и ны́не милосе́рдие твое́ к нам, недосто́йным, мяту́щимся в многосу́етнем ми́ре сем и нигде́же обрета́ющим утеше́ния и сострада́ния в ско́рбех душе́вных и по́мощи в боле́знех теле́сных: исцели́ боле́зни на́ша, изба́ви от искуше́ний и мучи́тельства диа́вола, стра́стно вою́ющаго, помози́ донести́ жите́йский свой крест, снести́ вся тя́готы жития́ и не потеря́ти в нем о́браз Бо́жий, ве́ру правосла́вную до конца́ дней на́ших сохрани́ти, упова́ние и наде́жду на Бо́га кре́пкую име́ти и нелицеме́рную любо́вь к бли́жним; помози́ нам по отше́ствии из жития́ сего́ дости́гнути Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу, прославля́юще милосе́рдие и бла́гость Отца́ Небе́снаго, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.