Молитвы, читаемые священником на исповеди

Молитва о храмине, стужаемой от злых духов

Го́споди Бо́же спасе́ния на́шего, Сы́не Бо́га жива́го, на херуви́мех носи́мый, превы́ше сы́й вся́каго нача́ла и вла́сти, и си́лы, и госпо́дства: Ты еси́ вел́ий и стра́шный над все́ми су́щими окре́ст Тебе́: Ты еси́ сотвори́вый зе́млю в кре́пости Твое́й, и испра́вивый вселе́нную в прему́дрости Твое́й: трясы́й поднебе́сную от основа́ний, столпы́ же ея́ неподви́жны: глаго́ляй со́лнцу, и не возсия́ет, зве́зды же запечатле́яй: запреща́яй мо́рю, и изсуша́яй е: его́же я́рость та́ет нача́ла и вла́сти, и ка́мение сотро́шася от Тебе́. Врата́ ме́дная стерл еси́, и вереи́ желе́зныя сломи́л еси́: кре́пкаго связа́л еси́, и сосу́ды его́ раздра́л еси́: мучи́теля кресто́м Твои́м низложи́л еси́, и зми́я у́дицею вочелове́чения Твоего́ привле́кл еси́, и у́зами мра́ка в та́ртаре посади́в связа́л еси́.
Сам у́бо Го́споди, отжени́ и в бе́гство претвори́ вся́кое диа́вольское де́йство, и вся́кое сатани́нское нахожде́ние, вся́кий наве́т сопроти́вныя и належа́щия си́лы от кро́ва сего́, и от одержи́мых от него́, и от обходя́щих под ним; вся су́щыя во дому́ сем сохрани́, избавля́я их от стра́ха нощна́го, и стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и де́мона полу́деннаго. Я́ко Ты еси́ Бо́же утвержде́ние мое́, кре́пкий облада́тель, князь ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка, и ца́рство Твое́ ца́рство ве́чное: и Тебе́ еди́наго есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.