Молитвы святителю Никите, епископу Новгородскому

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 6
  • Молитва
  • Личное прошение об исцелении от болезней глаз

Тропарь, глас 4

Наслади́вся, Богому́дpе, воздеpжа́ния и жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в, на пpесто́ле святи́тельства сел еси́, и я́ко звезда́ многосве́тлая, пpосвеща́я ве́pных сеpдца́ заpя́ми чуде́с твои́х, о́тче наш, святи́телю Ники́то, и ны́не моли́ Хpиста́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6

Архиере́йства са́ном почти́вся и чи́сте Чисте́йшему предстоя́, приле́жно моле́ние за лю́ди твоя́ приноси́л еси́, я́ко и дождь моли́твою све́л еси́, овогда́ же и гра́да запале́ния угаси́л еси́. И ны́не, святи́телю Ники́то, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ лю́ди твоя́ моля́щияся, да вси́ вопие́м ти́: ра́дуйся, святи́телю, о́тче преди́вный.

Молитва

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то! Услы́ши нас гре́шных, днесь во свяще́нный храм сей сте́кшихся, и честно́му о́бразу твоему́ поклоня́ющихся, и ко свяще́нней твое́й ра́це припа́дающих, и умиле́нно вопию́щих: я́коже си́дя на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Но́вегра́де сем, и еди́ною належа́щу бездо́ждию, дождь моли́твами свел еси́, и па́ки гра́ду сему́ о́гненным пла́менем обстои́му, моли́твою пла́мень о́гненный угаси́л еси́. И ны́не мо́лим тя, о святи́телю Христо́в Ники́то: моли́ся ко Го́споду, е́же изба́вити Вели́кий Но́вград сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нские от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от всех враго́в ви́димых и неви́димых, я́ко да изря́дных ра́ди моли́тв твои́х спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение об исцелении от болезней глаз

О, святи́телю о́тче Ники́те, услы́ши мя гре́шнаго (имя) в час сей, в о́ньже тебе́ моле́ние приношу́, и помоли́ся о мне гре́шнему ко Го́споду Бо́гу об отпуще́нии грехо́в мои́х, и боле́зни (слепоты́) оче́с мои́х изба́ви мя моли́твами, свя́те, твои́ми. Ами́нь.