Молитва семи святым отрокам во Ефесе

Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Ексакустодиану и Антонину

 • Тропарь, глас 8‑й
 • Кондак, глас 4‑й
  • Молитва

  Тропарь, глас 8‑й

  Благоче́стия пропове́дники и Воскресе́ния уме́рших изобрази́тели, Це́ркви столпы́ седмочи́сленныя, о́троки всеблаже́нныя пе́сньми восхва́лим: ти́и бо по мно́гих ле́тех нетле́ния, а́ки от сна воста́вше, всем возвести́ша я́ве ме́ртвых воста́ние.

  Кондак, глас 4‑й

  Просла́вивый на земли́ святы́я Твоя́ пре́жде втора́го и стра́шнаго прише́ствия Твоего́, Христе́, пресла́вным воста́нием отроко́в показа́л еси́ Воскресе́ние неве́дящим е́, нетле́нна одея́ния и телеса́ яви́в, и царя́ уве́рил еси́ вопи́ти: вои́стинну есть ме́ртвых воста́ние.

  Молитва

  О, пречу́днии святи́и седмичи́сленнии о́троцы, Ефе́са гра́да похвало́ и всея́ вселе́нныя упова́ние! Воззри́те с высоты́ Небе́сныя сла́вы на ны, любо́вию па́мять ва́шу чту́щия, наипа́че же на младе́нцы христиа́нския, ва́шему заступле́нию от роди́телей свои́х препоруче́нныя. Низведи́те на ня благослове́ние Христа́ Бо́га, ре́кшаго: оста́вите дете́й приходи́ти ко Мне. Боля́щия у́бо от них исцели́те, скорбя́щия уте́шите, сердца́ их в чистоте́ соблюди́те, кро́тостию испо́лните я́ и в земли́ серде́ц их зерно́ испове́дания Бо́жия насади́те и укрепи́те, во е́же от си́лы в си́лу им возраста́ти. И всех нас, святе́й ико́не ва́шей предстоя́щих, мо́щи же ва́ша с ве́рою лобыза́ющих и те́пле вам моля́щихся, сподо́бите Ца́рствие Небе́сное улучи́ти и немо́лчными гла́сы ра́дования та́мо прославля́ти великоле́пое И́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.