Молитвы великомученику Димитрию Солунскому

  • Тропарь, глас 3
  • Кондак, глас 2
  • Молитва
  • Личное прошение

Тропарь, глас 3

Вели́ка обpе́те в беда́х тя побо́pника вселе́нная, стpастоте́pпче, язы́ки побежда́юща. Я́коже у́бо Ли́еву низложи́л еси гоpды́ню, и на по́двиг деpзнове́нна сотвоpи́в Не́стоpа, та́ко, свя́те Дими́тpие, Хpисту́ Бо́гу моли́ся даpова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2

Крове́й твои́х струя́ми, Дими́трие, Це́рковь Бог обагри́, да́вый тебе́ кре́пость непобеди́мую, и соблюда́я град твой невреди́м: того́ бо еси́ утвержде́ние.

Молитва

Святы́й и сла́вный великому́чениче Христо́в Дими́трие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче с ве́рою притека́ющих к тебе́! Предстоя́ со дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ проще́ние согреше́ний на́ших, и о е́же изба́витися нам от всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ве́чныя ка́зни. Моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити град сей (оби́тель сию́) и вся́кую страну́ христиа́нскую. Исхода́тайствуй у Царя́ ца́рствующих всей держа́ве на́шей мир, тишину́, тве́рдость в ве́ре и преспе́яние во благоче́стии; нам же, чту́щим честну́ю па́мять твою́, испроси́ благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я, да благоуго́дное Влады́це на́шему Христу́ Бо́гу зде творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное и та́мо прославля́ти Его́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче великому́чениче Христо́в Дими́трие, услы́ши ма́лую моли́тву раба́ твоего́ (имя). Моли́ бла́гость Небе́сного Царя́, испроси́ (содержание прошения) и благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я. Ами́нь.