Молитвы звонаря

  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Молитва 1‑я

Го́споди благослови́ меня́ уда́рить в сии́ ко́локола! Да просла́вится И́мя Твое́ Свято́е!

Молитва 2‑я

Вся́ческая еди́ною в нача́ле Собо́ю непосре́дственне созда́вый, Го́споди, ны́не же вся́ посре́дственне де́йствуяй, гла́сом зво́на сего́ освяще́ннаго вся́кое уны́ние с лени́вством от серде́ц ве́рных Твои́х отжени́, стра́х же Тво́й в ни́х с благоче́стием вкорени́ и спе́шных на моли́тву, ско́рых же ко вся́кому благо́му де́лу Твое́ю си́лою сотвори́, избавля́я на́с от все́х наве́тов вра́жиих, и невре́дных от злорастворе́нных возду́хов заве́трения соблюда́я, моли́твами Богоро́дицы и все́х святы́х Твои́х, я́ко Еди́н Милосе́рд.