Перед началом Богослужения

Го́споди Иису́се Христе́, ще́дрый и ми́лостивый всем и́стинно призыва́ющим Тя, Тебе́ молю́ся: сподо́би мя со тща́нием, любо́вию, стра́хом и вся́ким внима́нием, да́же до конца́ Боже́ственныя слу́жбы сея́ пребы́ти, и сокруше́нным се́рдцем и чи́стою со́вестию моли́тися Тебе́, Милосе́рдному Бо́гу. Ей, Го́споди Царю́! Услы́ши мя, начина́юща призыва́ти Тя, и да́руй ми оставле́ние всех грехо́в мои́х: Ты бо Еди́н благослове́н еси́, со Отце́м и со Святы́м Ду́хом, во ве́ки. Ами́нь.