Молитва перед выходом из дома

  • Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома
  • Иные молитвы

Молитва святителя Иоанна Златоуста перед выходом из дома

Отрица́юся тебе́, сатано́, горды́ни твое́я и служе́ния тебе́, и сочета́юся Тебе́, Христе́, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Иные молитвы

Огради́ мя́, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́ и сохрани́ мя́ от вся́каго зла́.

Го́споди, напра́ви ко бла́гу пу́ть мо́й.

Го́споди, благослови́ все́ мои́ вхожде́ния и исхожде́ния.