Молитва при гневе начальствующих

Псалом 131

Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю́ кро́тость его́: я́ко кля́тся Го́сподеви, обеща́ся Бо́гу Иа́ковлю: а́ще вни́ду в селе́ние до́му моего́, или́ взы́ду на о́др посте́ли моея́: а́ще да́м со́н очи́ма мои́ма, и ве́ждома мои́ма дрема́ние, и поко́й скраниа́ма мои́ма: до́ндеже обря́щу ме́сто Го́сподеви, селе́ние Бо́гу Иа́ковлю. Се́, слы́шахом я́ во Евфра́ѳе, обрето́хом я́ в поля́х дубра́вы: вни́дем в селе́ния Его́, поклони́мся на ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе Его́. Воскре́сни́, Го́споди, в поко́й Тво́й, Ты́ и киво́т святы́ни Твоея́. Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Дави́да ра́ди раба́ Твоего́, не отврати́ лице́ пома́заннаго Твоего́. Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не отве́ржется ея́: от плода́ чре́ва твоего́ посажду́ на престо́ле твое́м. А́ще сохраня́т сы́нове твои́ заве́т Мо́й и свиде́ния Моя́ сия́, и́мже научу́ я́, и сы́нове и́х до ве́ка ся́дут на престо́ле твое́м. Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли и́ в жили́ще Себе́. Се́й поко́й мо́й во ве́к ве́ка, зде́ вселю́ся, я́ко изво́лих и́. Лови́тву его́ благословля́яй благословлю́, ни́щыя его́ насы́щу хле́бы: свяще́нники его́ облеку́ во спасе́ние, и преподо́бнии его́ ра́достию возра́дуются. Та́мо возращу́ ро́г Дави́дови, угото́вах свети́лник пома́занному Моему́. Враги́ его́ облеку́ студо́м, на не́м же процвете́т святы́ня моя́.