Молитва прикованного к одру смертельной болезнью

Го́споди мой, Го́споди! Прими́ смире́нное сие́ моле́ние мое́. Изба́ви мя от внеза́пной сме́рти, но пред наступле́нием кончи́ны моея́ ра́ди очище́ния мно́жества грехо́в мои́х, ра́ди принесе́ния и́стинного покая́ния и напу́тствия святы́ми Та́инствами, ра́ди христиа́нскаго перехо́да в жизнь ве́чную, блаже́нную, в ми́ре душе́вном сподо́би мя, Преблаги́й Го́споди, потерпе́ть боле́знь предсме́ртную без непоси́льных страда́ний, без ро́пота, с благода́рностью. Сподо́би и окружа́ющих мя разу́мно и во благоду́шии послужи́ти мне при одре́ мое́й боле́зни во и́мя Твое́ и че́рез сие́ свято́е де́ло обрести́ себе́ благоволе́ние Твое́ и ве́чное спасе́ние. Ты бо еси́ хотя́й всем спасти́ся, Всеми́лостивый и Благослове́нный во ве́ки. Ами́нь.