Молитва священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси

  • Тропарь, глас 4
  • Кондак, глас 6
  • Молитва

Тропарь, глас 4

Росси́йския земли́ пеpвопpесто́льниче и неусы́пный о ней к Бо́гу моли́твенниче! За ве́pу Хpисто́ву и па́ству твою́ ду́шу свою́ положи́в, стpану́ на́шу от нече́стия изба́вил еси́./ Те́мже вопие́м ти: спаса́й нас моли́твами твои́ми, священному́чениче Еpмоге́не, о́тче наш.

Кондак, глас 6

Темни́цею и гла́дом изнуря́емь, да́же до сме́рти ве́рен пребы́л еси́, блаже́нне Ермоге́не, малоду́шие от серде́ц люде́й твои́х отгоня́я и на о́бщий по́двиг вся призыва́я. Те́мже и нечести́вых мяте́ж низложи́л еси́ и страну́ на́шу утверди́л еси́, да вси́ зове́м ти́: ра́дуйся, засту́пниче Росси́йския земли́.

Молитва

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче наш Ермоге́не! К тебе́, моли́твеннику те́плому и предста́телю пред Бо́гом непосты́дному, усе́рдно притека́ем, в ну́ждах и ско́рбех на́ших утеше́ния и по́мощи прося́ще. В дре́внюю годи́ну искуше́ний, внегда́ обыше́дше обыдо́ша страну́ на́шу нечести́вии врази́. Госпо́дь яви́ тя Це́ркви Свое́й столпа́ непоколеби́ма и лю́дем росси́йским па́стыря до́бра, ду́шу свою́ за о́вцы положи́вша и лю́тыя во́лки дале́че отгна́вша. Ны́не у́бо при́зри и на ны, недосто́йная ча́да твоя́, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тебе́ призыва́ющая. Кре́пость бо на́ша в нас оскуде́, и вра́жия ловле́ния и се́ти обыдо́ша нас. Помози́ нам, засту́пниче наш! Утверди́ нас в ве́ре святе́й: научи́ нас всегда́ твори́ти за́поведи Бо́жия и вся преда́ния церко́вная, от отец нам запове́данная. Па́стырем на́шим бу́ди архипа́стырь, во́ином вождь духо́вный, боля́щим врач, печа́льным уте́шитель, гони́мым засту́пник, ю́ным наста́вник, всем же благосе́рдый оте́ц и за вся те́плый моли́твенник; я́ко да моли́твами твои́ми огражда́еми, непреста́нно воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Живонача́льныя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.