Молитвенные песнопения богослужений для заучивания

 • Литургия
  • Антифон 1‑й («Благослови, душе моя, Господа»)
  • Антифон 2‑й («Хвали, душе моя, Господа»)
  • Единородный Сыне
  • Антифон 3‑й («Блаженны»)
  • Херувимская песнь
  • Видехом свет истинный
  • Псалом 33
 • Всенощное бдение
  • Предначинательный псалом
  • Блажен муж
  • Господи воззвах
  • Песнь «Свете Тихий»
  • Молитва «Сподоби, Господи»
  • Ныне отпущаеши
  • Хвалите имя Господне
  • Благословен еси, Господи
  • Воскресение Христово видевше
  • Песнь Пресвятой Богородицы
  • Преблагословенна еси
  • Великое славословие

Литургия

Антифон 1‑й («Благослови, душе моя, Господа»)

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́, Го́споди. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свято́е Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́. Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́. Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами. Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́. Щедр и ми́лостив Госпо́дь, долготерпели́в и многоми́лостив. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свято́е Его́. Благослове́н еси́ Го́споди.

Антифон 2‑й («Хвали, душе моя, Господа»)

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже е́смь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́х же не́сть спасе́ния. Изы́дет ду́х его́, и возврати́тся в зе́млю свою́: и то́й де́нь поги́бнут вся́ помышле́ния его́. Блаже́н, ему́же Бо́г Иа́ковль помо́щник его́, упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся́, я́же в ни́х: храня́щаго и́стину в ве́к, творя́щаго су́д оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя: Госпо́дь умудря́ет слепцы́: Госпо́дь возво́дит низве́рженныя: Госпо́дь лю́бит пра́ведники: Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдову́ прии́мет, и пу́ть гре́шных погуби́т. Воцари́ся Госпо́дь во ве́к, Бо́г тво́й, Сио́не, в ро́д и ро́д.

Единородный Сыне

Единоро́дный Сы́не, и Сло́ве Бо́жий, безсме́ртен Сы́й, и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся, распны́йся же Христе́ Бо́же, сме́ртию сме́рть попра́в, Еди́н сы́й Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ на́с.

Антифон 3‑й («Блаженны»)

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ на́с, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м. Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко те́х е́сть Ца́рство Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко те́х е́сть Ца́рство Небе́сное. Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят ва́м, и изжену́т, и реку́т вся́к зо́л глаго́л на вы́, лжу́ще Мене́ ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на небесе́х.

Херувимская песнь

И́же херуви́мы та́йно образу́юще и Животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю пе́снь припева́юще, вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.
Я́ко да Царя́ все́х поды́мем, а́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Видехом свет истинный

Ви́дехом све́т и́стинный, прия́хом Ду́ха Небесного, обрето́хом ве́ру и́стинную, Неразде́льней Тро́ице поклоня́емся: Та́ бо на́с спасла́ е́сть.

Псалом 33

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя́, и от все́х скорбе́й мои́х изба́ви мя́. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Се́й ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от все́х скорбе́й eго спа́се и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит и́х. Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́г Госпо́дь; блаже́н му́ж, и́же упова́ет На́нь. Бо́йтеся Го́спода, вси́ святи́и Его́, я́ко не́сть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

Всенощное бдение

Предначинательный псалом

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́ Го́споди. Го́споди, Бо́же мо́й, возвели́чился еси́ зело́. Благослове́н еси́ Го́споди. На гора́х ста́нут во́ды. Д́ивна дела́ Твоя́, Го́споди. Посреде́ гор про́йдут во́ды. Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. Вся прему́дростию сотвори́л еси́, сотвори́л еси́. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся́.

Блажен муж

Блаже́н му́ж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Я́ко ве́сть Госпо́дь пу́ть пра́ведных, и пу́ть нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Блаже́ни вси́ наде́ющиися На́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя́, Бо́же мо́й. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Госпо́дне е́сть спасе́ние и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же (три́жды).

Господи воззвах

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя́: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми́ к Тебе́. Услы́ши мя́, Го́споди.
Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. Услы́ши мя́, Го́споди…

Песнь «Свете Тихий»

Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́!
Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га.
Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, Живо́т дая́й, те́мже мир Тя сла́вит!

Молитва «Сподоби, Господи»

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам.
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.
Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м.
Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.
Го́споди, ми́лость Твоя́ во век; дел руку́ Твое́ю не пре́зри.
Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ныне отпущаеши

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром; я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м все́х люде́й, све́т во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Хвалите имя Господне

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́г, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в ве́к ми́лость Его́. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Благословен еси, Господи

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя́ оправда́нием Твои́м.
А́нгельский собо́р удиви́ся, зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша, и от а́да вся́ свобо́ждша. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя́ оправда́нием Твои́м. Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми, о учени́цы, растворя́ете? Блиста́яйся во гро́бе А́нгел мироно́сицам веща́ше: ви́дите вы́ гро́б и уразуме́йте, Спа́с бо воскре́се от гро́ба. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя́ оправда́нием Твои́м. Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху ко гро́бу Твоему́ рыда́ющыя, но предста́ к ни́м А́нгел и рече́: рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, воскресе́ние же апо́столом рцы́те. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя́ оправда́нием Твои́м. Мироно́сицы жены́ с ми́ры прише́дшия ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху, А́нгел же к ни́м рече́, глаго́ля: что́ с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете? Я́ко Бо́г бо, воскре́се от гро́ба. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Поклони́мся Отцу́ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Го́споди.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Жизнода́вца ро́ждши, греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́, па́дшия же от жи́зни к се́й напра́ви из Тебе́ воплоти́выйся Бо́г и Челове́к.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же (трижды).

Воскресение Христово видевше

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру, всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Моли́твами Апо́столов, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших.
Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Песнь Пресвятой Богородицы

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася ду́х Мо́й о Бо́зе Спа́се Мое́м. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя́ велича́ем. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се́ бо, от ны́не ублажа́т Мя́ вси́ ро́ди. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя́ велича́ем. Я́ко сотвори́ Мне́ вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щымся Его́. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя́ велича́ем. Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца и́х. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя́ велича́ем. Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни бла́г, и богатя́щыяся отпусти́ тщи́. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя́ велича́ем. Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя́ велича́ем.

Преблагословенна еси

Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во, Вопло́щшим бо ся́ из Тебе́ а́д плени́ся, Ада́м воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Е́ва свободи́ся, сме́рть умертви́ся, и мы́ ожи́хом. Те́м воспева́юще вопие́м: благослове́н Христо́с Бо́г, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Великое славословие

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́.
Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же Отче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, Агнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Яко Ты еси́ един Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.
На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.
Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м (трижды).
Го́споди, Прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.
Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой; яко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас (трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.