Молитвы ко Пресвятой Богородице от человека, собирающегося в путь

  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я

Молитва 1‑я

О, Пресвята́я Влады́чице моя́, Де́во Богоро́дице, Одиги́трие, покрови́тельнице и упова́ние спасе́ния моего́! Се в путь, мне предлежа́щий, ны́не хощу́ отлучи́тися и на вре́мя сие́ вруча́ю Тебе́, премилосе́рдой Ма́тери мое́й, ду́шу и те́ло мое́, вся у́мныя моя́ и веще́ственныя си́лы, всего́ себе́ вверя́я в кре́пкое Твое́ смотре́ние и всеси́льную Твою́ по́мощь. О, блага́я спу́тнице и защи́тнице моя́! Усе́рдно молю́ Тя, да не по́лзок путь мой сей бу́дет, руково́дствуй мя на нем, и напра́ви его́, Всесвята́я Одиги́трие, я́коже Сама́ ве́си, ко сла́ве Сы́на Твоего́, Го́спода моего́ Иису́са Христа́. Бу́ди ми во всем Помо́щнице, наипа́че же в сем да́льнем и многотру́дном путеше́ствии соблюди́ мя под держа́вным покро́вом Твои́м от вся́ких находя́щих бед и скорбе́й, от враг ви́димых и неви́димых, и моли́ о мне, Госпоже́ моя́, Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, да по́слет в по́мощь мне А́нгела Своего́ ми́рна, ве́рна наста́вника и храни́теля, да я́коже дре́вле дарова́л есть рабу́ Своему́ Тови́и Рафаи́ла, на вся́ком ме́сте и во вся́кое вре́мя храни́вша его́ в пути́ от вся́каго зла: та́ко и мой путь благополу́чно упра́вит и сохрани́в мя Небе́сною си́лою, — здра́ва да возврати́т мя, ми́рна и всеце́ла к жили́щу моему́, во сла́ву и́мени Своего́ свята́го, сла́вяще и благословя́ща Его́ во вся дни живота́ моего́ и Тебе́ велича́ющи ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, Пречу́дная и Превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пречи́стая Одиги́трие Мари́е! Услы́ши на́с гре́шных и недосто́йных в ча́с се́й моля́щихся и припа́дающих к Твоему́ Пречи́стому О́бразу со слеза́ми и умиле́нно глаго́лющих: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Влады́чице Преблага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́я клеветы́, и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия. Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти на́ша, от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́ и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́; ра́зве Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниях, и те́плыя Хода́таицы о на́с, гре́шных, не и́мамы. Умоли́, Госпоже́ Пресвята́я, Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего, да удосто́ит на́с Ца́рствия Небе́снаго; сего́ ра́ди всегда́ сла́вим Тя́, я́ко Вино́вницу спасе́ния на́шего, и превозно́сим свято́е и великоле́пное и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и поклоня́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.