Молитвы на всякую немощь

  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я, прп. Симеона Нового Богослова
  • Псалом 29
  • Псалом 69

Молитва 1‑я

Влады́ко! Я в рука́х Твои́х, поми́луй меня́ по во́ле Твое́й, и, е́сли мне поле́зно, исцели́ меня́ вско́ре.

Молитва 2‑я, прп. Симеона Нового Богослова

Не попусти́ на меня́, Влады́ко Го́споди, искуше́ние и́ли скорбь, и́ли боле́знь свы́ше си́лы мое́й, но изба́вь от них и́ли да́руй мне кре́пость перенести́ их с благодаре́нием.

Псалом 29

Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя́ еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне́. Го́споди Бо́же мо́й, воззва́х к Тебе́, и изцели́л мя́ еси́. Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, Спа́сл мя́ еси́ от низходя́щих в ро́в. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́: я́ко гне́в в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся пла́чь, и зау́тра ра́дость. А́з же ре́х во оби́лии мое́м: не подви́жуся во ве́к. Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу: отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бы́х смуще́н. К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся. Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми́ во истле́ние? еда́ испове́стся Тебе́ пе́рсть? или́ возвести́т и́стину Твою́? Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя́: Госпо́дь бы́сть помо́щник мо́й. Обрати́л еси́ пла́чь мо́й в ра́дость мне́, растерза́л еси́ вре́тище мое́ и препоя́сал мя́ еси́ весе́лием, я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся. Го́споди Бо́же мо́й, во ве́к испове́мся Тебе́.

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́: Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся хотя́щии ми́ зла́я: да возратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми́: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси́ и́щущии Тебе́, Бо́же: и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́. А́з же ни́щ е́смь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: помо́щник мо́й и изба́витель мо́й еси́ Ты́, Го́споди, не закосни́.