Молитвы по пути в храм и при входе в него

  • Молитва идущего в церковь
  • Молитва при входе в храм

Молитва идущего в церковь

Возвесели́хся о ре́кших мне́: в до́м Госпо́день по́йдем. А́з же мно́жеством ми́лости Твоея́, Го́споди, вни́ду в до́м Тво́й, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя́ пра́вдою Твое́ю, вра́г мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю пу́ть мо́й, да без преткнове́ния просла́влю Еди́но Божество́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва при входе в храм

Вни́ду в до́м Тво́й, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, вра́г мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю пу́ть мо́й. Я́ко не́сть во усте́х и́х и́стины, се́рдце и́х су́етно, гро́б отве́рст горта́нь и́х, язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ и́м, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х: по мно́жеству нече́стия и́х изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя́, Го́споди. 
И да возвеселя́тся вси́, упова́ющии на Тя́, во ве́к возра́дуются, и всели́шися в ни́х, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии И́мя Твое́. Я́ко Ты́ благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ на́с.