Молитвы великомученице Варваре Илиопольской

  • Тропарь, глас 8
  • Кондак, глас 4
  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я
  • Молитва 3‑я
  • Молитва 4‑я

Тропарь, глас 8

Варва́ру святу́ю почти́м: вра́жия бо се́ти сокруши́ и я́ко пти́ца изба́вися от них, по́мощию и оружием Креста́, всечестна́я.

Кондак, глас 4

В Тро́ице благоче́стно пева́емому после́довавши Бо́гу, страстоте́рпице, и́дольская притупи́ла еси́ чти́лища, посреде́ же по́двига страда́льчествующи, Варва́ро, мучи́телей преще́ния не устраши́лася еси́, мужему́дренная, велегла́сно пою́щи при́сно: Тро́ицу чту, еди́но Божество́.

Молитва 1‑я

К тебе́, я́ко ко и́стинному ско́раго исцеле́ния и многочу́днаго врачева́ния исто́чнику, свята́я де́во Варва́ро великому́ченице, аз немощны́й прибега́ю, и усе́рдно припа́дая, молю́ся: виждь ра́ны грехо́вныя и всетеле́сную я́зву, виждь неможе́ние души́ моея́, и сие́, обы́чным твои́м милосе́рдием и бла́гостию понужда́ема, исцели́ти потщи́ся. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, не пре́зри от окая́ннаго моего́ се́рдца приноси́мое стена́ние, и вопль мой услы́ши, я́ко ты еси́ мое́ прибе́жище. Святу́ю, Единосу́щную и Нераздели́мую Тро́ицу, ю́же треми́ о́кны в ба́не оте́честей созда́нными изобрази́ла еси́, о мне гре́шнем и нетерпели́вем моли́, да поми́лует мя ны́не и в день сме́рти моея́. Помоли́ся же Отцу́ Небе́сному, да мя, все́ми грехми́ приклоне́ннаго и ни́зу пове́рженнаго, воздви́гнет на славосло́вие Свое́, и устро́ит мя всегда́ горе́ име́ти се́рдце, го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Умоли́ Христа́ Сы́на Бо́жия, Иже моли́тву твою́ страда́льческую в темни́це услы́ша, да мя, лени́ваго к моли́твам и во уны́нии мно́зе а́ки в темни́це седя́ща, к ско́рому тече́нию путе́м за́поведей Бо́жиих наста́вит, и да пода́ст мне о е́же непреста́нно моли́тися усе́рдное хоте́ние. Призови́ и Ду́ха Свята́го, чистоты́ неизнуря́емаго Исто́чника, в по́двизе страда́льчестем тя чи́стую де́ву укрепи́вшаго и от студа́ наготы́ крило́ма Свои́ма защити́вшаго, я́ко да и мне, сту́дному и нечи́стому, се́рдце чи́сто сози́ждет, и дух прав обнови́т во утро́бе мое́й: па́че же да пода́ст мне усе́рдно подвиза́тися в житии́ чи́стем и укрепи́т мя на творе́ние благи́х дел. Ве́рую, я́ко вся сия́ мо́жеши мне, о свята́я великому́ченице Варва́ро, у Пресвяты́я Тро́ицы исхода́тайствовати: и а́ще восхо́щеши, си́льна еси́ помощи́ мне, я́ко просла́вившая Бо́га во удесе́х твои́х страда́льческих. И вем, де́во свята́я, я́ко ничто́же тебе́ невозмо́жно, то́кмо а́ще не пре́зриши слез и воздыха́ния моего́: и тебе́, на Небеси́ душе́ю пребыва́ющей, покланя́яся, дерза́ю моли́твенно глаго́лати: да бу́дут у́ши твои́ вне́млюще гла́су моли́твы моея́, и твое́ свято́е предста́тельство да не даст ми без испове́дания и покая́ния умре́ти: и́бо, а́ще в ко́ем благоде́тельстве прославля́ема еси́, но в сем наипа́че, я́ко всяк, име́яй наде́жду на тя и всегда́ в по́мощь призыва́яй тя, от внеза́пныя избежи́т сме́рти, от нея́же и мене́ окая́ннаго изба́ви, де́во чи́стая, великому́ченице Варва́ро, и всемо́щными твои́ми моли́твами удосто́й мя одесну́ю Христа́ Сы́на Бо́жия ста́ти и слы́шати глас глаго́лющий: благи́й ра́бе и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́. Ами́нь.

Молитва 2‑я

Прему́драя и всекра́сная свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Блаже́нна еси́, я́ко Преми́рная му́дрость Бо́жия плоть и кровь не яви́ тебе́, но Сам Бог Оте́ц Небе́сный, И́же тебе́, ве́ры ра́ди от неве́рнаго отца́ оста́вленную, изгна́нную и умерщвле́нную, в дщерь Себе́ возлю́бленную прия́т; за тле́нное земна́го име́ния насле́дие пло́ти нетле́ние дарова́; труды́ му́ченическия упокое́нием Небе́снаго измени́ Ца́рствия; вре́менное твое́ житие́, сме́ртию Его́ ра́ди пресече́нное, сицево́ю воспросла́ви по́честию, я́ко ду́шу с ли́ки Небе́сных вчини́ духо́в, те́ло же, на земли́ в хра́ме их а́нгельском положе́нное, а́нгелом запове́да сохрани́ти це́ло, че́стно и многочуде́сно. Блаже́нна еси́, Христу́ Сы́ну Бо́жию, Жениху́ Небе́сному, уневе́щанная Де́во, Его́же добро́ты твоея́ Рачи́теля име́ти жела́ющи, всю себе́ страда́нием, ра́нами, удо́в ре́занием и са́мыя главы́ усече́нием, а́ки тва́рьми дража́йшими, потща́лася еси́ украси́ти: да та́ко, я́ко жена́, ве́рна главе́ свое́й — му́жу, Христу́ ду́хом и те́лом соедини́шися неразлу́чно, глаго́лющи: обрето́х, Его́же возлюби́ душа́ моя́, удержа́х Его́ и не оста́вих Его́. Блаже́нна еси́, я́ко Святы́й Дух на тебе́ почи́л есть, и́мже духо́вными духо́вная разсужда́ти нау́чена, вся ду́хи лука́вствия во и́долех я́ко па́губныя отри́нула еси́ и Еди́наго Бо́га Ду́ха позна́вши, я́ко и́стинная покло́нница, ду́хом и и́стиною кла́нятися изво́лила еси́, пропове́днически глаго́лющи: «Тро́ицу чту, Еди́но Божество́». Сию́ Святу́ю Тро́ицу, Ю́же в животе́ и сме́рти испове́данием и страда́нием свои́м просла́вила еси́, умоли́ о мне, предста́тельнице моя́, я́ко да и аз всегда́ тро́йственною ве́ры, любве́ и наде́жды доброде́телию Ту́южде Свят́ую Тро́ицу почита́ю. И́мам свети́льник ве́ры, но пра́зден благи́х дел еле́а: ты, му́драя де́во, страда́льческую плоть твою́, кро́ве испо́лненную и ра́нами пролива́ющуюся, а́ки свети́льник иму́щая, даждь от еле́а твоего́, да тем душе́вную мою́ свещу́ украси́вши, сподо́блюся по тебе́ в Черто́г Небе́сный. Пресе́льник аз есмь на земли́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́; благ ве́чных насле́днице и блаже́нная ве́чери в Ца́рствии Небе́снем прича́стнице, я́ко в стра́нствии жития́, Трапе́зы Боже́ственныя угоде́ния, си́це и во исхо́де от ми́ра жела́емаго сподо́би мя напу́тствования; и егда́ в коне́ц сном сме́рти начну́ усыпа́ти, косни́ся тогда́ изнемога́ющия пло́ти моея́, я́ко иногда́ А́нгел Илии́, глаго́лющи: воста́ни, я́ждь и пий: я́ко да благода́тию Боже́ственных Те́ла и Кро́ве Тайн укрепле́н преиду́ в кре́пости я́ди тоя́ дале́кий путь сме́рти, да́же до Горы́ Небе́сныя: и та́мо, Его́же ты чрез три окна́ ба́нныя пре́жде ве́рою Бо́га Тро́ицу узре́ла еси́, Сего́ ку́пно с тобо́ю лице́м к лицу́ да удосто́юся ви́дети и сла́вити Его́ в неконча́емыя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3‑я

Свята́я великому́ченице Христо́ва Варва́ро! Моли́ с на́ми и о нас, раба́х Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего́ милосе́рдия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, христиа́нскую же кончи́ну жития́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Боже́ственных Тайн прича́стну да да́рует, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4‑я

Свята́я сла́вная и всехва́льная великому́ченице Варва́ро! Со́браннии днесь в хра́ме твое́м Боже́ственном лю́ди, ра́це моще́й твои́х поклоня́ющиися и любо́вию целу́ющии, страда́ния же твоя́ му́ченическая, и в них само́го Страстополо́жника Христа́, да́вшаго тебе́ не то́чию е́же в Него́ ве́ровати, но и е́же по Нем страда́ти, похвала́ми ублажа́юще, мо́лим тя, изве́стная жела́ния на́шего хода́таице: моли́ с на́ми и о нас, умоля́емаго от Своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не отста́вит от нас вся ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да́рует христиа́нскую кончи́ну животу́ на́шему — безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, Боже́ственных Тайн прича́стну, и всем, на вся́ком ме́сте, во вся́кой ско́рби и обстоя́нии тре́бующим Его́ человеколю́бия и по́мощи, вели́кую Свою́ пода́ст ми́лость, да благода́тию Бо́жиею и твои́м те́плым предста́тельством, душе́ю и те́лом всегда́ здра́ви пребыва́юще, сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Изра́илева, не удаля́ющаго по́мощи Своея́ от нас всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.