Молитвы во время стихийных бедствий

 • Молитва во время безведрия (проливных дождей)
 • Псалом 68
 • Блаженному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу
  • Тропарь, глас 4‑й
  • Кондак, глас 4‑й
  • Молитва
 • Пресвятой Богородице перед Ея иконой «Взыскание погибших», или «Избавление от бед страждущих»
  • Тропарь, глас 7‑й
  • Молитва
 • Преподобным Ксенофонту и Марии
  • Тропарь, глас 4‑й
  • Кондак, глас 4‑й
  • Молитва

Молитва во время безведрия (проливных дождей)

Влады́ко Го́споди Бо́же наш, дре́вле ревни́теля Илию́ про́рока твоего́ мольбу́ послу́шавый, и е́же на вре́мя дождь удержа́ти изво́ливый: и ны́не человеколюби́вый Тво́рче, и ми́лостивый Го́споди, при́зри и на нас смире́нных и недосто́йных рабо́в Твои́х смире́нныя мольбы́, и я́ко щедр пре́зри на́ша прегреше́ния, и умоле́н быв от сама́го Твоего́ человеколю́бия, пода́ждь ве́дро достоя́нию Твоему́, и со́лнце просвети́ на тре́бующыя и прося́щыя от Тебе́ ми́лости: возвесели́ лице́ земли́ ни́щих ра́ди люде́й Твои́х, младе́нец же и скот и ины́х всех живо́тных, и́хже насыща́еши Твои́м благоволе́нием, и дае́ши пи́щу им во бла́го вре́мя. Ей, Го́споди Бо́же наш, не отри́ни вотще́ мольбу́ на́шу, ниже́ посрами́ нас от ча́яния на́шего, но пощади́ нас по ми́лости Твое́й, и посети́ щедро́тами Твои́ми: исчеза́ют бо всу́е дни́е на́ши, и оскудева́ет в боле́зни живо́т наш: не погуби́ у́бо нас беззако́ний ра́ди на́ших, и́миже негодова́ние в я́рость Твою́ на себе́ привлеко́хом: но сотвори́ с на́ми по ти́хости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́ се бо душе́ю сокруше́нною, и ду́хом смире́нным пред Тобо́ю припа́даем, и я́ко раби́ непотре́бни, па́че же бо́льшия ка́зни досто́йни, в покая́нии умиле́нно Тебе́ вопие́м: согреши́хом и беззако́новахом, и прегреши́хом во всем, за́поведи Твоя́ преступа́юще, и сего́ ра́ди вся, я́же наво́диши на ны, и́стиною и судо́м наво́диши: но не до конца́ тле́нию, гла́ду же и поги́бели преда́ждь нас, ниже́ да потопи́т нас бу́ря водна́я: но во гне́ве ми́лости помяни́, и ту́не щедро́т Твои́х ра́ди уми́лостивися, и твое́ созда́ние и де́ло рук Твои́х я́ко благ поми́луй, и от вся́каго зла ско́ро изба́ви.Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Псалом 68

Спаси́, мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углебо́х в тиме́нии глубины́, и несть постоя́ния. Приидо́х во глубины́ морски́я, и бу́ря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мой, исчезо́сте о́чи мои́, от е́же упова́ти ми на Бо́га моего́. Умно́жишася па́че влас главы́ моея́ ненави́дящии мя ту́не, укрепи́шася врази́ мои́, изгоня́щии мя непра́ведно: я́же не восхища́х, тогда́ воздая́х. Бо́же, Ты уве́дел еси́ безу́мие мое́, и прегреше́ния моя́ от Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мне терпя́щии Тебе́, Го́споди, Го́споди Сил, ниже́ да посра́мятся о мне и́щущии Тебе́, Бо́же Изра́илев. Я́ко Тебе́ ра́ди претерпе́х поноше́ние, покры́ срамота́ лице́ мое́. Чуждь бых бра́тии мое́й, и стра́нен сыново́м ма́тepe моея́. Я́ко ре́вность до́му Твоего́ снеде́ мя, и поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя. И покры́х посто́м ду́шу мою́, и бысть в поноше́ние мне, и положи́х одея́ние мое́ вре́тище, и бых им в при́тчу. О мне глумля́хуся седя́щии во врате́х, и о мне поя́ху пию́щии вино́. Аз же моли́твою мое́ю к Тебе́, Бо́же, вре́мя благоволе́ния, Бо́же, во мно́жестве ми́лости Твоея́ услы́ши мя, во и́стине спасе́ния Твоего́. Спаси́ мя от бре́ния, да не угле́бну, да изба́влюся от ненави́дящих мя и от глубо́ких вод. Да не потопи́т мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́т мене́ глубина́, ниже́ сведе́т о мне рове́нник уст свои́х. Услы́ши мя, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́т Твои́х при́зри на мя. Не отврати́ лица́ Твоего́ от о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя. Вонми́ души́ мое́й, и изба́ви ю́, враг мои́х ра́ди изба́ви мя. Ты бо ве́си поноше́ние мое́ и студ мой, и срамоту́ мою́: пред Тобо́ю вси оскорбля́ющии мя. Поноше́ние ча́яше душа́ моя́, и страсть и ждах соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих, и не обрето́х. И да́ша в снедь мою́ желчь, и в жа́жду мою́ напои́ша мя о́цта. Да бу́дет трапе́за их пред ни́ми в сеть, и в воздая́ние, и в собла́зн. Да помрача́тся о́чи их, е́же не ви́дети, и хребе́т их вы́ну сляцы́. Проле́й на ня гнев Твой, и я́рость гне́ва Твоего́ да пости́гнет их. Да бу́дет двор их пуст, и в жили́щах их да не бу́дет живы́й. Зане́ eго́же Ты порази́л еси́, ти́и погна́ша, и к боле́зни язв мои́х приложи́ша. Приложи́ беззако́ние к беззако́нию их, и да не вни́дут в пра́вду Твою́. Да потребя́тся от кни́ги живы́х и с пра́ведными да не напи́шутся. Нищ и боля́й есмь аз: спасе́ние Твое́, Бо́же, да прии́мет мя. Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ с пе́снию, возвели́чу Его́ во хвале́нии: и уго́дно бу́дет Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрят ни́щии и возвеселя́тся: взыщи́те Бо́га, и жива́ будет душа́ ва́ша. Я́ко услы́ша убо́гия Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́лят Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся живу́щая в нем. Я́ко Бог спасе́т Сио́на, и сози́ждутся гра́ди Иуде́йстии, и вселя́тся та́мо, и насле́дят и́, и се́мя рабо́в Твои́х удержи́т и́, и лю́бящии и́мя Твое́ вселя́тся в нем.

Блаженному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу

Тропарь, глас 4‑й

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре, и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в целому́дрием и мно́гим терпе́нием, во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну. Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́: источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу, Проко́пие всеблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4‑й

Христа́ ра́ди юро́дством возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́д, ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла и от Царя́ всех Христа́ Бо́га дар прие́м благода́ть исцеле́ний, мно́гими бо чудесы́ твои́ми и зна́мением стра́шным удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг: лю́дем твои́м ми́лость испроси́в, ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы моли́твою изве́л еси́ и неду́жным по́дал еси́ цельбы́. Те́м же мо́лим тя, чудоно́сче Проко́пие: моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.

Молитва

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Тебе́ мо́лимся и тебе́ про́сим: моли́ся о нас ко Всеми́лостивому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́, да проба́вит ми́лость Свою́ к нам, недосто́йным, и да́рует нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная: ве́ры у́бо и любве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние и во всем благо́е поспеше́ние. Град твой У́стюг и вся гра́ды и ве́си Росси́йския предста́тельством твои́м соблюди́ невреди́мы от вся́каго зла. Всем правосла́вным христиа́ном, тя моли́твенно призыва́ющим, коему́ждо по ну́ждам их, потре́бная да́руй: боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим поможе́ние, уныва́ющим ободре́нне, ни́щим снабде́ние, си́рым призре́нне, всем же нам дух покая́ния и стра́ха Бо́жия испроси́, да, благоче́стно сконча́вше вре́менное сие́ житие́, сподо́бимся благу́ю христиа́нскую кончи́ну получи́ти и Ца́рствие Небе́сное со избра́нными Бо́жиими насле́довати. Ей, пра́ведниче Бо́жий! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя смире́нно возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и засту́пник в жи́зни, в сме́рти и по сме́рти на́шей, да, твои́м предста́тельством спасе́ние улучи́вше, ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице перед Ея иконой «Взыскание погибших», или «Избавление от бед страждущих»

Тропарь, глас 7‑й

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, во объя́тиях Свои́х Превечнаго Младе́нца и Бо́га носи́вшая, проси́ Его́ дати ми́ру умирение и ду́шам на́шим спасе́ние. Сын бо Тебе́, Богома́ти, веща́ет, я́ко вся проше́ния Твоя́ во благо́е исполнит. Сего́ ра́ди и мы, припадающе, мо́лимся и, наде́ющияся на Тя, да не поги́бнем, и́мя Твое́ имену́ем: Ты бо еси́, Влады́чице, Взыска́ние поги́бших.

Молитва

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х. Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́. Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным Ксенофонту и Марии

Тропарь, глас 4‑й

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не оста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 4‑й

В за́поведех бо́дрствовал еcи́ Влады́чних, ни́щим расточи́вый твое́ бога́тство, блаже́нне, ти́хо с супру́жницею и ча́ды твои́ми; те́мже насле́дуете Боже́ственное наслажде́ние.

Молитва

О, святи́и Ксенофо́нте и Мари́е со ча́дами ва́шими Арка́дием и Иоа́нном! Се, мы недосто́йнии и гре́шнии к вам усе́рдно прибега́ем и с упова́нием кре́пким мо́лимся: ми́лостивно услы́шите ны́не глас наш моле́бный и потщи́теся на по́мощь на́шу, и ны́не любо́вь ва́шу к нам, раба́м Бо́жиим (имена), яви́те благода́тным де́йством богоприя́тных моли́тв ва́ших, низпошли́те и нам вели́кую и бога́тую ми́лость Госпо́дню, да воспое́м и просла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.