Молитвы при помыслах сомнения в учении Церкви и истинах веры

  • Молитва 1‑я
  • Молитва 2‑я, свт. Тихона Задонского

Молитва 1‑я

Утверди́ мя, Го́споди, во и́стинней сей ве́ре, ю́же испове́дах; и даждь ми, вся до́льняя возненави́девши, го́ре к Тебе́ име́ти се́рдце, и досто́йно хвали́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я, свт. Тихона Задонского

Сы́не Бо́жий, Све́те ве́чный и да́яй всем свет! Поми́луй мя, просвети́ о́чи се́рдца моего́, мгло́ю грехо́в и страсте́й омраче́нныя, я́коже просвети́л еси́ слепы́х, возопи́вших к Тебе́. Да отве́рзутся и мои́ о́чи серде́чныя, да узрю́ Тя, Све́та незаходи́маго, и ве́рою и любо́вию после́дую Тебе́, мене́ ра́ди окая́ннаго ходи́вшему по земли́. Ами́нь.